Enter the ad code for 468x60 ad spot

Kun tre fylker med færre aborter

Av Espen A. Kristiansen Send e-post til forfatteren - Publisert: 31. januar, 2013

I 2011 var det kun fylkene Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som kunne vise til lavere aborttall enn Vest-Agder

Folkehelseinstituttet har siden 1979 publisert statistikk over svangerskapsavbrudd i Norge.

I Vest-Agder var det 10,4 per 1000 kvinne som gjennomførte svangerskapsavbrudd i 2011.
Rogaland, Sogn og Fjordane hadde begge 10,1, mens Møre og Romsdal hadde 10,2.

Selv om tallene for 2012 ennå ikke er publisert så viser det seg at Vest-Agder hver år siden statistikkene ble laget er å finne i det endre sjiktet.

Aborter 2011 Alder: 20-24

  • Landsgjennomsnitt: 27, 6
  • Lavest: Vest-Agder og Møre og Romsdal: 20,7
  • Høyest: Troms: 34,9 og Finnmark: 34,1
Aldersgruppen som har høyest andel aborter er 20-24. Dette gjelder samtlige fylker.
I den aldersgruppen var Vest-Agder lavest sammen med Møre og Romsdalen med 20,7, mens landsgjennomsnittet var 27,6.
Her skiller de to nordligste fylkene, Troms og Finnmark, seg ut med henholdsvis 34,9 og 34,1.

Tallene for 2012 er blir publisert i mai.

 

 

 

 

 

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand