– All prevensjon burde vært gratis

Studentene Ida Kristine Ottosen og Hanne Mari Bru synes begge at kvinner også over 20 år bør få gratis prevensjon.

– Jeg synes at all prevensjon burde være gratis lengre, sier Bru.

Hanne Mari Bru(t.v.) og Ida Kristine Ottosen mener p-piller bør være gratis lengre og får støtte av enhetsleder ved Kvinneavdelingen på Sørlandet sykehus. (Foto: Espen A Kristiansen)

Slik det er nå får jenter i alderen 15-19 100 kroner i måneden til prevensjon. Dette dekker de billigste p-pillene, men ifølge Ottosen og Bru passer ikke den billigste varianten for alle.
– Man kan få ubehagelige bivirkninger, forteller de.

Når de får høre at aborttallene er høyest for kvinner mellom 20-24 synes de det er merkelig at det ikke har blitt funnet plass til gratis p-piller også for denne aldersgruppen.
– Jeg tror det er bra om man får ned aborttallene både samfunnsøkonomisk og med tanke på påkjenningen for kvinnene som går igjennom det, fortsetter Ottosen.

Både Bru og Ottosen studerer for å bli siviløkonomer ved Universitetet i Agder.

– Burde vært bedre
Enhetsleder ved Kvinneavdelingen på Sørlandet sykehus, Inger Ragnhild Kouman, mener at det helt klart burde vært gratis også etter at kvinner fyller 20 år.
– Det er veldig tøft for kvinner som går igjennom et svangerskapsavbrudd, og det burde jobbes bedre for å få ned aborttallene. Gratis p-piller også i aldersgruppen 20-24 mener jeg absolutt at det burde vært, sier Kouman.

Inger Ragnhild Kouman, enhetsleder ved Kvinneavdelingen på Sørlandet sykehus. (Foto: Espen A Kristiansen)

Ville vært færre aborter
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern og konklusjonen til Helsedirektoratet var klar. Det var i 2007 en prøveordning i Tromsø og Hamar hvor all prevensjon for kvinner mellom 20-24 år ble gjort helt gratis. Tall fra andre kommuner viste en klar nedgang i aborttallene.

– Det er selvfølgelig flere faktorer enn gratis prevensjon  som kan ha ført til at abortratene gikk ned i forsøkskommunene og forsøksperioden var kun ett år.
Men resultatene fra Tromsø og Hamar, i tillegg til forskning fra andre land, gjorde at vi mener et tilbud om gratis prevensjon til unge voksne kvinner vil bidra til færre aborter, sier seniorrådgiver i helsedirektoratets folkehelsedivisjon, Arild Johan Myrberg.