– Har gjort det vi kan

Kulturstyret har bevilget totalt 900.000 kroner til festivaler i Kristiansand for 2013. - Burde vært mer, mener festivalsjef for Palmesus.

Innrømmer problem: Kulturdirektør Stein Tore Sorthe innrømmer at det er for stort sprik mellom festivalenes ønske og tilgjengelige budsjettmidler. Foto: Pressebilde.

Det er 16 festivaler som mottar støtte fra Kulturstyret i Kristiansand Kommune. Palmesus er en av disse, og mottar i år 60.000 kroner i tilskudd. Dette ville sett annerledes ut i en annen by mener festivalsjef for Palmesus, Jesper Ellimar Krumm.

– I Kristiansand satses det ikke hardt nok på festivaler, og i for eksempel Bergen vil man kunne få mye mer i støtte til festivalen sin, mener Krumm.

Palmesus får i år tildelt 60.000 kroner fra Kulturstyret. Dette er vesentlig mindre enn de 300.000 kronene de søkte støtte for i utgangspunktet. Krumm er til tross for dette fornøyd med summen.

– Det er jo 10.000 kroner mer en hva vi fikk i fjor, så sånn sett kan vi ikke være misfornøyd. Hadde Palmesus derimot blitt arrangert i en annen by, ville summen vi søkte vært realistisk.

– Bør vite om rammene

Punktfestivalen er den festivalen som håver inn mest med 200.000 kroner. Til sammen har festivalene søkt støtte for 2.525.000 kroner.En sum som er langt over det budsjetterte på 900.000 kroner.

Kulturdirektør i Kristiansand Kommune, Stein Tore Sorthe, fortalte til Sørnett.no i forrige uke at festivalene er fullt klare over hvor stort budsjettet er.

Tilskudd til festivaler 2013

 • Punktfestivalen  - 200.000 kroner
 • Barnefilmfestivalen - 135.000 kroner
 • Dark Season - 100.000 kroner
 • Odderøya Live - 60.000 kroner
 • Palmesus - 60.000 kroner
 • Southern Discomfort - 50.000 kroner
 • Ravnedans - 40.000 kroner
 • Flagstadfesten - 40.000 kroner
 • Norsk O-festival - 40.000 kroner
 • Assitej- festivalen - 35.000 kroner
 • Øygospel - 30.000 kroner
 • Måkeskrik - 30.000 kroner
 • Imagine - 30.000 kroner
 • Plussbankcup - 25.000 kroner
 • Ravnebarn - 25.000 kroner
 • Sound of Happines - 25.000 kroner

– Vi er klar over at det er et stort skille mellom hvor mye festivalene ønsker og tilgjengelige budsjettmidler. Når det er sagt så er festivalene klare over hvor stor rammen er, sier Sorthe.

Tre ganger nei fra kulturrådet

Stein Tore Sorthe gikk i forrige uke ut i Fædrelandsvenne og mente at festivaler burde søke støtte til Kulturrådet, som er en nasjonal institusjon. Dette får Jesper Ellimar Krumm til å reagere.

– Det er litt pussig at han sier det, for vi har søkt om støtte hos kulturrådet tre ganger, og har fått avslag alle tre gangene, sier festivalsjefen.

Palmesus har i år et budsjett på 7.500.000 kroner. De føler nå de har gjort alt de kan for å få mer støtte.

– Hver krone teller for en festival som Palmesus, så den støtten vi får er kjærkommen. Når vi da også har søkt støtte hos kulturrådet flere ganger, er det ikke mye mer vi kan gjøre, sier Krumm.