Enter the ad code for 468x60 ad spot

Potensiell byggeboom

Av Bjarte Østebø Send e-post til forfatteren - Publisert: 4. februar, 2013

Nye prognoser fra Sintef viser kraftig økning i både boligbehov og befolkningstall frem mot 2030.

Før helgen lanserte Pandagruppen nettstedet Fylkesprognoser.no – i samarbeid med Sintef. På nettstedet opplyses det at prognosene er en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv og boligbehov frem til år 2030, i landets fylker. Hensikten er å gi politikere og planleggere et bedre beslutningsgrunnlag for fremtiden. Hvem som helst kan hente ut fersk statistikk fra de fleste av Norges fylker. De ferske tallene for Vest-Agder, utarbeidet av SSB, spår en voldsom vekst både i befolkning og antall boliger.

 

Eldrebølge
Eldrebølgen vil få konsekvenser for boligmarkedet, skal man tro prognosene. Sammenlignet med historisk data får fylket en relativt stor vekst i de tre høyeste aldersgruppene, 40+ år, og spesielt for de som er 60-74 år og 75-99 år, fra 2011-2030. Boligbehovet for de i aldersgruppen 60-74 går ned frem mot 2021, samtidig som den eldste aldersgruppen (75-99 år) øker. Dette kommer som en konsekvens av at en stor pulje glir over fra den nest øverste til den øverste aldersgruppen frem mot 2030.

Dersom man regner i antall, domineres det fremtidige boligbehovet i Vest-Agder i følge prognosene av eneboliger. Boligbehovet for eneboliger vil øke med 11 629 fra 2011-2030 dersom prognosene blir til virkelighet, en økning på 28,2 prosent.

Størst er økningen fra 2011-2030 for aldersgruppen 40+, men også hos aldersgruppen 25-39 år ser man et økt behov. Store kull født på 80- og 90-tallet er i dag i etableringsfasen, mens de i 2030 vil være etablerte familier.

Dersom man regner i prosent, spås det en enda høyere vekst i samme periode for rekkehus og bofellesskap enn for eneboliger på 33,5 prosent og 33,4 prosent. Dette behovet gjelder spesielt for de over 59 år fra 2011 til 2030.

– Jeg tror vi står godt rustet til å ta i mot et voksende boligbehov. Flere store områder er klare for utbygging, blant annet Lauvåsen og Hamresanden.

Dette sier Gunnar Stavrum, plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune, til Sørnett. Han påpeker at han ikke kjenner premissene for rapporten, og derfor ikke kan kommentere de konkrete tallene.

 

Befolkningsøkning

Dersom prognosene slår til, kan Vest-Agder som fylke få en befolkningsvekst på over 46 000 frem mot år 2030. Nettoflyttingen vil øke frem mot en forventet topp i 2017, mens veksten i fødselsoverskuddet vil stige frem til 2020. Prognosene tilsier at Vest-Agder har 220 000 innbyggere per 2030.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand