Enter the ad code for 468x60 ad spot

Mange pasienter med dobbeldiagnoser

Av Asgeir Høimoen Send e-post til forfatteren - Publisert: 4. februar, 2013

Mange tvangsinnlagte ved psykiatrisk avdeling har både rus- og psykiatriske lidelser.

– Flere som legges inn ved psykiatrisk avdeling bør få rusbehandling, sier Anne Opsal fra Lyngdal i en pressemelding.

Hun har gjennomført en studie om tvangsinnleggelse av personer med ruslidelser. Hun har sett på tvangsinnleggelse ved bruk av to lover: Psykisk helsevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Resultatet av studiene viser at mange av pasientene som er tvangsinnlagt etter psykisk helsevernloven både har rus- og psykiatriske lidelser. Forskningen viser også at flere ville hatt bedre nytte av rusbehandling i kombinasjon med psykiatrisk behandling.

Opsal mener at behandlingsinstitusjonene må bli bedre til å identifisere rus- og psykiatriske lidelser.

– Mange pasienter vil ha nytte av et behandlingssystem som inneholder både somatisk behandling, psykiatrisk behandling og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sier Opsal i pressemeldingen.

I en delstudie tok Opsal for seg 75 prosent av alle akuttinnleggelser ved psykiatriske sykehus i Norge over en periode på tre måneder. Resultatet viser at en tredel av de som ble innlagt her har ruslidelser i tillegg til psykiatriske lidelser. 30 prosent av de innlagte ble tvangsinnlagt.

– Det viser seg at sjansen for å bli tvangsinnlagt er fem ganger større for personer med ruslidelser, sier Opsal.

Onsdag 6. februar disputerer Opsal for doktorgrad ved Universitet i Oslo.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand