Wikipediakurs i regi av fylkeskommunen

Nå vil fylkeskommunen sørge for at viktige begivenheter og personer blir skrevet om på det kjente nett-leksikonet. De inviterer til kurs.

Wikipedia har mange muligheter for å dele informasjon. Fylkeskommunen i Vest-Agder ønsker nå å benytte redskapet og inviterer derfor til kurs.

  – Håpet er å få mer korrekte, gode og fyldige artikler, sier biblioteksrådgiveren i Vest-Agder fylkeskommune, Torvald Hellum. Han er ansvarlig for kurset og påmeldingen.

 Hellum mener det er mange begivenheter og personer i fylket det skulle vært skrevet leksikalske artikler om. Håpet er at kurset skal kunne gjøre kompetente, kulturinteresserte mennesker i stand til å dele kunnskaper og publisere artikler på Wikipedia som er skrevet på en slik måte at de oppfyller de strenge kvalitetskravene til nettsiden. Deltakerne skal blant annet få innføring i god kildebruk. Kulturformidling er et av hovedmålene bak kurset, som for første gang holdes i kommunen.

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til at fagkunnskapen som finnes i regionen blir formidlet, kan man lese på nettsiden deres. «Målet er at deltagerne skal lære seg å beherske mediet slik at de kan bidra med oppdatert leksikalsk omtale av institusjoner, personer og hendelser av historisk, regional og nasjonal betydning.»

Lærere, faglig tilsatte, kulturarbeidere, offentlig ansatte og interesserte privatpersoner ønskes velkommen. Kurset finner sted på Universitetet i Agder, Campus Kristiansand onsdag 6. mars.