Kommunens postlister utilgjengelige

Postlistene på Kristiansand kommunes hjemmesider har den siste uken ikke vært tilgjengelige. Grunnen til dette er arbeid med oppdatering av systemet for arkivering av dokumenter.

Kristiansand kommunes postjournal er stengt Foto: Maria Lie Nese

– Kommunen har gått over til et annet arkivsystem, og i forbindelse med dette er ikke publiseringsløsningen kommet helt på plass, sier Grete Gavelstad enhetsleder ved Kristiansand kommunes dokumentsenter.

Det nye systemet skulle vært tatt i bruk 4. februar, men dagen før oppdaget Fædrelansdvennen at sensitive opplysninger lå ute i postlistene. Da kommunen ble varslet om dette, valgte de å gjøre listene utilgjengelige inntil videre. Postlistene vil igjen bli tilgjengelige når kommunen er hundre prosent sikre på at alle sensitive opplysninger og navn er borte fra dokumentene.

– Så snart leverandøren av det nye systemet har levert en rapport der kommunen blir forsikret om at alt er i orden, vil alle dokumentene bli lagt ut i postlistene på kommunen sine nettsider, sier Gavelstad.