Skal samarbeide bedre

Tidligere innsats, koordinering og samhandling skal gi en best mulig start på livet for både mor og barn

En ny handlingsplan skal sikre hjelp til både mor og barn (Foto: Canwest News Service/Wikimedia)

En ny handlingsplan for hvordan man best mulig skal ivareta fosteret når mor ruser seg, skal snart ut på høring i Kristiansand.

-Tiltakskjeden vi jobber med har fokus på fosteret og på å forebygge skade på det. Videre skal den sikre oppfølging dersom barnet er blitt ruseksponert i mors mage. Tiltaket vil hjelpe mor til å bedre tilknytning til barnet sitt allerede i

svangerskapet, noe som vil ha stor betydning for barnets utvikling og mor og barns samspill resten av livet, forteller Siri Merete Johannessen, avdelingsleder for Barnevernstjenesten i Kristiansand.

Arbeidet med handlingsplanen startet allerede i desember 2011, og er et samarbeidsprosjekt mellom de forskjellige instansene i kommunen som har sin kompetanse på dette feltet.

Etterlyser tiltak fra politikerne

Borgestad Klinikken er en av pådriverne for den nye handlingsplanen. Tall Sørnett har fått tilgang til viser at en betydelig del av prosjektmidlene kommer her i fra. Liv Drangsholt, ansatt ved klinikken, mener prosjektet er en god begynnelse, men at det fortsatt er begrenset hva Barnevernstjenesten kan få til.

-Jeg mener at det er nødvendig å endre loven slik at barnevernet allerede i graviditeten får ansvar for å undersøke familieforhold, sette i verk hjelpetiltak og forberede barnets omsorgssituasjon etter fødsel.

Lovverket strekker ikke til

Det er nemlig slik at med dagens lovverk, trenger barnevernet foreldrenes samtykke for å kunne gå inn og se på situasjonen og eventuelt opprette en sak på det. Hvis foreldrene derfor ikke ønsker hjelp, er det ikke stort mye barnevernet får gjort, før barnet er født. Det er dette Drangsholt mener politikerne må se på, slik at fosteret kan få den nødvendige hjelpen, også før det blir født.

-Barneverntjenesten stiller seg fullstendig bak Drangsholts uttalelser og ser at for å kunne hjelpe mor og barn så tidlig som mulig, må det en lovendring til, forteller Siri Merete Johannessen avslutningsvis.