Verdens radiodag markeres i dag

«En dag for å feire radioen. For å bedre internasjonalt samarbeid mellom kringkastere, og for å oppmuntre til ytringsfrihet og tilgang til informasjon for alle.»

Dette skriver FN på sine hjemmesider når verdens radiodag markeres i dag.

Radioen er det mediet som når ut til flest mennesker globalt hver dag. Med tiden har brukerne endret sine radiovaner. Nye medier har kommet til, og for mange har radioen blitt en sekundæraktivitet. Man hører på radioen mens man kjører bil, gjør husarbeid eller andre aktiviteter. I følge en undersøkelse gjort av TNS Gallupp i 2012 om radiolytting, registreres det en nedgang i daglig lyttertid fra 99 minutter i 2011 til 92 minutter i 2012.

Sørnett spurte folk på gata i Kristiansand om deres radiovaner, og møtte mange musikkglade mennesker. De fleste svarte at det å lytte til radio fortsatt er en del av hverdagen.

Anders Mosvold (16) lytter til radio hver dag

Andreas Mosvold(16)

Hvor ofte hører du på radio?
– Jeg hører på radio hver dag når jeg går til skolen.
Hva hører du på?
– Jeg hører på musikk, og kanalen MP3 er den jeg lytter mest til. Det er god radio for meg,
og jeg er veldig fornøyd når det spilles god musikk.

 

 

 

 

 

Sondre Lucas Scheffer (15)                                                          

Musikk på radio er viktig for Sondre Lucas Scheffer (15)                                                                                                                         

Hvor ofte hører du på radio?
– Når jeg er i bilen, hører jeg på radio. Det er ikke hver dag, men ofte.

Hva hører du på?
– Jeg hører nok mest på musikk. Da blir det P3, MP3 eller P5.
Det hender jeg også hører på lokalradio dersom de spiller god musikk. Når det kommer nyheter, hopper jeg som regel til en annen kanal.

 

 

 

 

Mette Larsen (48)

Hvor ofte hører du på radio?
– Det blir hver gang jeg kjører bil. Ellers blir det veldig sjeldent.

Hva hører du på?
– Jeg hører jo på nyhetene, men også mye musikk. P4 og Radio Norge er de kanalene jeg lytter mest til.

 

Lena (40)

Hvor ofte hører du på radio?
– Jeg hører veldig sjeldent på radio, nesten aldri. Jeg liker heller å lytte til min egen musikk. Radio er ikke noe for meg.

 

Verdens radiodag offiselt anerkjent i år

Verdens radiodag blir markert 13. februar, ettersom United Nations Radio ble opprettet på samme dato i 1946. UNESCO har tidligere markert dagen, men det er ikke før i år at dagen ble offsielt anerkjent av FNs Generalforsamling, melder FN på sine hjemmesider.

Hensikten for dagens markering er å rette oppmerksomheten rundt radioens viktighet, spesielt blant de fattige. For selv om radioen når ut til flest mennesker globalt, er det allikevel nesten 1 millard av verdens befolkning som lever uten radio.

UNESCO oppfordrer kringkastere og radiostasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt til å feire dagen.