Journalister forbereder seg på streik

Fra lørdag 11. mai kan 2200 journalister i Norge bli tatt ut i streik om partene ikke kommer til enighet. Også mediebedrifter på Sørlandet kan bli rammet.

Fædrelandsvennen er ikke tatt ut i streik i denne omgangen, men leder i redaksjonsklubben, Marianne Gauslaa, sier de er forberedt hvis de skulle bli tatt ut. ILLUSTRASJONSFOTO

Lønnsforhandlingene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) brøt sammen før helgen. Uenigheten går på størrelsen på lønnstillegget. Fredag 10. mai er partene tilkalt til mekling hos riksmeklingsmannen. Om ikke meklingen fører frem vil de 2200 journalistene gå ut i streik lørdag.

 

Har sakket akterut

Leder i Redaksjonsklubben i Fædrelandsvennen, Marianne Gauslaa, sier at journalistene over flere år har sakket akterut i forhold til resten av  samfunnet når det gjelder lønnsvekst.

– Lønnsveksten har vært lavere for journalister enn for samfunnet generelt de siste årene. Vi er opptatt av at det skal være attraktivt å være journalist. De økonomiske betingelsene må være gode for å kunne trekke til seg de beste, sier Gauslaa.

Selv om forhandlingene mellom NJ og MBL ble brutt før helgen, har Gauslaa tro på en rask løsning i konflikten.

– Alle er innstilt på en rask løsning. Vi håper MBL kan være villige til å nærme seg kravene sånn at det kan bli enighet, forteller Gauslaa.

Forberedt på streik

Fædrelandsvennen er ikke tatt ut til streik i første omgang, men Gauslaa forteller at også de forbereder seg til streik hvis det går så langt.

– Vi mobiliserer nå og jobber med å få på plass en streikekomité, sier hun.

Disse mediebedriftene på Sørlandet kan bli rammet hvis det blir streik fra lørdag:

– Agderposten
– Aust-Agder Blad
– Farsunds Avis
– Grimstad Adressetidende
– Lindesnes
– Tvedestrandsposten