UiA ville tjent millioner på mer effektive studenter

Bare halvparten av studentene ved UiA fullfører sitt bachelorprogram på normert tid. Hvis studentene hadde vært mer effektive, ville UiA fått mange millioner kroner.

Se mer om denne saken på vår Nyhetssendingen Torsdag