Nå restaureres byens eldste brannbil

Kristiansand fikk sin første brannbil i 1926. Nå jobbes det for å få den i kjørbar stand.

Bilen var i tjeneste i mange år i Kristiansand. Nå skal den tilbake til kjørbar stand
FOTO: Arkivfoto fra brannstasjonen

– Det er mer motiverende å bygge den opp igjen enn å plukke den fra hverandre. Det har tatt noen år nå, men den begynner å nærme seg ferdig, forteller Inge Brenna, Sverre Johannessen og Rangbert Olsen.
På Kristiansand brannstasjon er de tre i full gang med å restaurere Kristiansands eldste brannbil. Sammen med byggeleder Knut Holmen jobber de med å få den tilbake i topp stand. Bilen var Kristiansands første brannbil, og ble levert i 1926. Etter å ha vært i tjeneste i byen til etter krigen, har den vært eid av Bærum brannvesen veteranvognklubb og Teknisk Museum i Oslo. Rundt år 2000 kom den tilbake til Kristiansand og restaureringen ble satt i gang.

 

Bilen var i en helt annen forfatning da den kom tilbake til Kristiansand rundt år 2000. Etter mye arbeid er den i ferd med å komme i topp stand igjen.
FOTO: Arkivfoto fra brannstasjonen

Tilbake på veien
De tre herrene er veldig engasjert i arbeidet og ingenting overlates til tilfeldighetene når bilen bygges opp igjen. Den ble først plukket fra hverandre og både metall og treverk har blitt lakkert for at den til slutt skal bli god som ny. Målet er at bilen skal bli ferdig til neste sommer.

– Vi er som regel her en dag i uken og jobber med bilen. Vi håper å bli ferdige så den kan være i stand til neste 17. mai, sier de tre pensjonistene som alle tidligere har jobbet i Kristiansand brannvesen.

 

Opprinnelig ambulanse

Over ti år har blitt brukt for å restaurere bilen. Resultatene av mye arbeid begynner å bli veldig tydelige. På ny skinner lakken på Kristiansands eldste brannbil
FOTO: Asgeir Høimoen

Bilen, som er av det amerikanske merket FWD, ble bygget på lisens i England. Den er firehjulsdrevet, og toppfarten var rundt 45 km/t. Opprinnelig ble den bygget som ambulanse og var ment brukt under første verdenskrig. Det har vært litt usikkerhet rundt når den ble laget, men de tror nå de har funnet svaret.

– Først trodde vi den ble bygget i 1918, men etter å ha undersøkt det nærmere tror vi at den ble bygget så tidlig som i 1916, sier de.
Det er altså ti år før den ble bygget om til brannbil og levert til brannvesenet i Kristiansand.  Frem til da var det hest og vogn som var brannvesenets fremkomstmiddel. Men selv om man skulle tro at ankomsten til brannbilen gjorde arbeidet for brannmannskapene lettere, ble den første møtt med litt skepsis.

– Hestene ble ikke borte med en gang, men ble stående side om side med bilen en stund. Noen var skeptiske til den i starten, forteller de.

 

Brannbilene har forandret seg mye siden denne bilen var i bruk. Brannmannskapene stod på trekassene bak på bilene under utrykning på denne.
FOTO: Asgeir Høimoen

Veltet under utrykning
Olsen forteller også en litt spesiell historie om bilen.

– En gang da bilen rykket ut til en brann gikk det nok litt for fort, og det endte med at den veltet i en sving. Denne bilen er veldig stiv og velter lettere enn biler vi er vant med i dag. Da den veltet samlet brannmannskapene sammen alle folk de fant i nærheten, og fikk til slutt løftet bilen tilbake på hjulene igjen. Deretter kom de seg på igjen, og fortsatte utrykningen til brannen, forteller Olsen lattermildt.
Nå skal de tre ha en velfortjent sommerferie før arbeidet med å få Kristiansands første brannbil tilbake i kjørbar stand fortsetter.