Frp vil avvikle stillingsbanken

Fremskrittspartiet tar nå til orde for å fjerne stillingbanken fra Kristiansand Kommune. - En viktig trygghet for de ansatte, mener kommunen.

– Det er litt betenkelig at flere ønsker å bli i kommunen å heve lønn i en stillingsbank, i stedet for å ta en lukrativ jobb i det private næringslivet, sier bystyremedlem Bjarte Vestøl fra Fremskrittspartiet til Sørnett. 

Dette er saken

  • Fem tidligere ansatte ved Kristiansand Svømmehall på Tangen takket nei til jobb da Aquarama tok over virksomheten. 
  • Disse blir da lagt i en stillingsbank, hvor Kristiansand Kommune er ansvarlig for å finne arbeid til dem innad i kommunen.
  • Kristiansand Kommune er økonomisk ansvarlig i to år for ansatte i en stillingsbank. 
  • Frp vil fjerne stillingsbanken på grunnlag av at de mener det finnes gode nok løsninger i det private. 
  • Kristiansand Kommune mener løsningen er god, og at den gir en trygghet til de ansatte. 

I dag har kommunen en stillingsbank som ansatte blir satt i ved en virksomhetsoverdragelse lignende den da Aquarama tok over for Kristiansand Svømmehall på Tangen. Vestøl sier det er bemerkelsesverdig at mange ønsker å bli i en slik situasjon.

– Det må jo være noen goder man får i kommunen som man ikke får i det private. Det får en jo til å undre hvor store kostnader dette har for kommunen, sier Frp-politikeren. 

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe avkrefter at det er snakk om at ansatte får lønn uten arbeid. (Pressefoto)

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe sier det ikke er snakk om ansatte som får lønn uten arbeid.

– De dette gjelder er omplassert til andre avdelinger i idrettsetaten, og jobber like mye for lønna som andre, sier Sorthe.

Dårlige utnyttete midler

Vestøl sier det er flere grunner til at man ønsker å avvikle stillingsbanken.

– I dag finnes et godt nok system for arbeidsledige utenfor kommunen. Samtidig synes vi det er dårlig utnyttelse av økonomiske midler å bruke penger på noen som kanskje ikke gjør seg til nytte i det hele tatt, sier han

Ifølge 1. Tertialrapport fra Kulturstyret, koster det 1,7 millioner kroner årlig å lønne disse fem i stillingsbanken. Personalsjef i Kristiansand Kommune Steinar Harbo mener likevel at stillingsbanken er et system å ta vare på.

– De som blir plassert i denne stillingsbanken får prøve seg på forskjellige områder i kommunen, og sitter dermed ikke bare og hever lønn.

Trygghet for de ansatte

Han påpeker at det er bred enighet om at stillingbanken er en god løsning.

– Det er jo ikke noe nytt at Frp er mot stillingsbanken, men både i kommunen og hos andre parti gis det støtte til ordningen, sier han.

Men om det ikke finnes jobb til den det gjelder i kommunen, så vil Kristiansand Kommune være økonomisk ansvarlig for denne personen i en stillingsbank? 

– Ja, men det er en trygghet for de ansatte at de ikke bare skal miste jobben helt plutselig. Samtidig har vi et så bredt spekter med oppgaver i kommunen at det skal godt gjøres å ikke finne noe som passer.