Ordføreren imot tiggerboliger

Til tross for ordførerens motstand ble forslaget om å gi tiggerne nødovernatting vedtatt.

MISFORNØYD: Ordfører Arvid Grundekjøn var ikke fornøyd med at tilbudet om overnatting for tiggerne ble vedtatt. FOTO: Henrik Myhrvold Simensen

– Før påske da det blåste og var kaldt opplevde vi at folk var helt fortvilet. Mannfolk måtte ligge og holde rundt hverandre for å holde varmen om natten, fortalte Venstres Dag Vige da han beskrev tiggernes situasjon i formannskapsmøtet onsdag.

Denne vinteren sov tiggerne under Vesterveibrua. Vige var tydelig på at disse forholdene ikke kan være holdbare for neste vinter. Han tok derfor til orde for å opprette et overnattingstilbud for tiggerne. Konkret foreslo Vige et hotell for «takløse» som en mulig løsning. Et slikt tilbud finnes fra før i Hamburg, og går ut på at de bostedsløse får et helårs overnattingstilbud, mot at de betaler en rimelig pris.

Ordføreren imot 

Viges forlag om etablering av et tilbud om nødovernatting for tiggerne ble vedtatt av formannskapet med ti mot tre stemmer. Ordfører Arvid Grundekjøn (Høyre) var blant dem som var i mot forslaget.

– Dette er en omfattende sak, hvor det er vanskelig å si hva som er rett eller galt, uttalte ordføreren etter at voteringen var gjennomført. Det fikk venstremann Vige til å reise seg i affekt og irritasjon over ordførerens svar.

Til Fædrelandsvennen innrømmet han at han hisset seg opp, men at det først og fremst var møtekulturen han reagerte på.

Vil fortsette samarbeidet med frivillige

I kuldeperioden i mars tilbød Filadelfia Kristiansand nødovernatting til tiggerne i noen leiligheter som menigheten i Kristiansand disponerte.

Ordførerens partifelle Hans Otto Lund uttalte til NRK Sørlandet før møtet at han håpet på et fortsatt samarbeid med de frivillige organisasjonene når det gjelder å gi tiggerne husly.

– Vi kan fortsette å samarbeide med frivillige slik vi gjorde for å sikre en shelter-situasjon, en beskyttelsessituasjon når det er minus 20 grader ute. Det er vi nødt til å gjøre av rent menneskelige hensyn, uttaler Lund til NRK Sørlandet.

Det er opp til kommuneadministrasjonen å avgjøre om tiggerne skal få tilbud om overnatting hele året, eller om det bare skal være åpent i perioder med streng kulde.