– Det er holdningene som må endres

Kjetil Grødum, fra stiftelsen Arkivet, vil endre holdningene rettet mot romfolket, og mener det er viktig å gå noen runder med seg selv.

Kjetil Grødum av Eirin Aa. Haga
Kjetil Grødum synes det er viktig å løfte frem de gode erfaringene, og ikke bare de dårlige. Foto: Eirin Aadland Haga.

– Da det var paneldebatt møtte jeg flere av tiggerne som sitter i Markens.  Jeg møtte for eksempel en dame som hadde mye å fortelle, og var interessert i å dele sine livserfaringer med meg. Jeg fikk se at det var et menneske bak alle klærne, sier Kjetil Grødum (35), assisterende direktør i stiftelsen Arkivet.

Fikk møte kritikken
Sammen med frivillige organisasjoner, inviterte politikerne romfolket til en paneldebatt. Romfolket fikk møte litt av kritikken som har blitt rettet mot dem og fikk gi et innblikk i deres situasjon. Grødum mener det er viktig at de som som skal ta beslutningene overfor et folkeslag har fått høre deres versjon, og ikke bare det som blir fremstilt i media og det som blir fortalt gjennom en mellommann. Grødum fortalte at romfolket følte seg verdsatt da de ble invitert til å komme og snakke. Det ble ordnet med tolk, slik at de fikk fortelle deres synspunkt med sine egne ord.

– De fortalte blant annet om hva som faktisk foregikk. Folk snakker om bakmenn, men det er ofte slik at det er en familievenn som har kjørt en varebil med folk inn i landet, og så skylder de han 500 kroner. Det er på det nivået, seier Grødum.

– Når et kriminelt nettverk baserer seg på en kopp med ti kroner om dagen, sier det seg selv at det ikke står en mafia bak, legger han til.

Stiftelsen Arkivet har sammen med andre frivillige organisasjoner gjort det mulig å etablere og bevare sanitærbrakken, som gir bostedsløse tiggere et tilbud om dusj og toalett. Det hele startet da overlevende på Utøya ønsket å tenke noen gode tanker, og ville sammen med Arkivet engasjere seg.

Handler om å hjelpe

– Vårt arbeid begrunner seg i menneskeverd, men dette er selvfølgelig også en politisk sak. Dersom det blir et regjeringsskifte kan det se ut som at Høyre og Fremskrittspartiet går inn for tiggerforbud.

Grødum forteller at uavhengig av hva politikerne vedtar, så er han opptatt av begrunnelsen bak vedtaket. Det holder ikke at det bygger på en skepsis rettet mot romfolket, eller at en vil ha vekk romfolket, sier den assisterende direktøren.

– Det som er viktig å tenke er hvordan vi kan hjelpe denne gruppen, og ikke hvordan vi kan få den bort, sier Grødum.

Grødum forteller at han synes det er på tide at noen av holdningene mot tiggerne blir forandret. For å forandre på det tror Grødum at det er viktig å løfte frem noen som har lykkes. Det er viktig å få frem de gode erfaringene også, ikke bare de dårlige.

– De gode fortellingene blir ofte aldri fortalt. Media henger seg som regel opp i det negative, og det påvirker selvfølgelig befolkningens meninger.

Likevel tror han at løsningen finnes i deres hjemland.

Historisk perspektiv

Grødum mener at det er viktig at en ikke glemmer de store historiske hendelsene, som forfølgelsen av jøder og forsøket på utrydding av jødene under andre verdenskrig, når vi tenker på holdninger rundt de minoritetsgruppene vi har i Norge i dag.

– Det å stoppe folk på grensen, og nekte dem inngang til landet, kan det minne om noe? Man må tenke litt historisk også.

Sanitærbrakkene videreføres

Det var nylig møte i helse- og sosialstyret, hvor en av sakene var om arbeidet med sanitærbrakkene for tiggerne skal fortsette. Det var flertall blant partiene om at arbeidet skulle fortsette. Det var kun FrP som stilte seg negativ til dette, og ville i stedet avvikle ordningen.

– Vi har brukt alt for mye penger til dette tiltaket, og det er ikke riktig å gi en gruppe fordeler. FrP representant, Sissel Andersen.
Hun mente at romfolket kunne bruke offentlige toalett og dusjer, slik som alle andre.

Hans Ottar Lund fra Høyre stilte seg kritisk til FrP sin argumentasjon, og fortalte at han hadde lenge hatt sine tvil til denne ordningen, men kommet frem til at brakken var den riktige avgjørelsen.

– Man skal ikke gi fisk, men fiskestang, sier Lund og bekrefter at de støtter vedtaket.

Jannike Arnesen fra Arbeiderpartiet la vekt på hvordan tilbakemeldingen fra de frivillige organisasjonene var stort sett positive, og at de ville fortsette med arbeidet. Hun trakk også frem problematikken rundt hærverket, og at det var ikke gjort av brukerne, men utenforstående.

Tirsdag ble det vedtatt i bystyret at sanitærbrakkene skulle videreføres. Dersom det blir regjeringsskifte er det tre parti som ønsker tiggerforbud. Grødum sier at dersom det blir innført et tiggerforbud, vil det bli en utfordring som de må ta, men bekrefter at de vil fortsette arbeidet med romfolket uansett.