Stort press på Fagerholt skole

På Fagerholt skole er det 48 elever for mye, mens det på Presteheia skole er plass til hundre ekstra elever.

48 elever for mye: På Fagerholt skole fra høsten vil det være 48 flere elever enn de har kapasitet til. fv. Julie Gullestad Larsen, fadder Leah Srigstad og Milla Lovise Vestad Egeland. Foto: Jørgen Steffensen

Dette gir konsekvenser for mange av elevene som opprinnelig skulle gått på Fagerholt skole.

– De vil bli flyttet til Presteheia, informerer seniorrådgiver i oppvekstdirektørens stab, Svein Tore Kvernes til Oddernes Avis.

Antallet vil øke

Ifølge skolestrukturendringen fra 2010 har Fagerholt skole en kapasitet på 267 elever, mens dagens antall er på 280.

– Og til høsten kommer det enda flere, forteller rektor Arild Sæbø. Antallet vil da øke til 321 elever, og rektor kan fortelle at det aldri har vært så mange elever på Fagerholt skole før.

Har mottatt klager

Førskoledag på Fagerholt: Onsdag var det førskoledag på Fagerholt skole. Elevene fikk utdelt blyant, viskelær og tegneblokk. Foto: Jørgen Steffensen

Dette går ut over enkelte elever som bor nærmest Fagerholt skole, som vil bli flyttet til Presteheia. På grunn av endringen, har Kristiansand kommune mottatt to klager fra foreldre som vil ha barna sine på Fagerholt.

– Kommunen har behandlet to saker angående dette, opplyser rektor. Den ene av klagene omfatter blant annet at skoleveien blir over to kilometer langs trafikkert vei, og tar utgangspunkt i opplæringslovens paragraf om retten til å gå på den skolen som ligger nærmest barnets hjem.

– Å pålegge barnet å gå på en skole lenger unna, til fordel for barn som bor lengre vekk, taler imot lovens prinsipper, skrives det blant annet i klagen.

Beklager

Her er det ledig. Ved Presteheia Skole er det fra høsten av 100 ledige skoleplasser. Foto: minskole.no

– Her peker vedkommende på det påbudet vi har til å ta imot elever fra Justneshalvøya, forklarer rektor Sæbø. Han kan ikke annet enn å beklage til vedkommende.

– Det er ikke greit å avvise elever. Det er vi veldig lei oss for, sier Arild Sæbø. Svein Tore Kvernes, har i midlertid noe å tilføye. – Det er ikke bare på grunn av utbyggingen av Justneshalvøya. Det har også blitt født mange barn i løpet av en kort periode, sier han.

– Om tre til fi re år er det nesten ingen barn igjen, forklarer seniorrådgiveren.

Hundre ledige plasser

Kvernes mener det er vanskelig å ta utgangspunkt i det antallet som er nå.

– Dette er ikke et stabilt tall, og dermed kan vi ikke kontrollere dette hele tiden, sier han. Videre peker han på bruk av offentlige midler på en fornuftig måte.

– Vi kan ikke bygge en ny skole hver gang tallet øker. Hver elevplass koster rundt 30- 40.000 kroner. Og dessuten er det hundre ledige elevplasser på andre siden av Gimlekollen, sier Kvernes.

– Det er ikke lange avstanden det er snakk om, konstaterer han.

På førskoledag: Andreas Unhjem (t.v) får en hjelpende hånd fra fadder Tobias Harket Bakene. Foto: Jørgen Steffensen

«Kasteball»

Likevel har det skapt mye papirarbeid for vedkommende som klagde på tildelingen av skoleplass. Klagen kom helt til Fylkesmannen før den fikk avslag.

– Vi har vært som en kasteball mellom Fagerholt, Presteheia og Fylkesmannen, forklarer vedkommende til Oddernes Avis. Personen ønsker å være anonym.

Avstandsforskjell

Ragnhild Naglestad er imidlertid fornøyd med at sønnen Rasmus skal gå på Presteheia skole fra høsten av.

– Jeg har hørt mye positivt om denne skolen, sier hun.

Videre forteller hun at det også er en viss avstandsforskjell mellom Presteheia og Fagerholt skole fra hjemmet deres.

– Selvsagt hadde det vært kortere å gå til Fagerholt. Til Presteheia er det omtrent 2,7 kilometer til skolen, noe som tilsvarer 45 til 60 minutter med gåing for en liten gutt, sier hun. Ønsker velkommen

Grunnen til at Rasmus skal starte på Presteheia, er at grensene ble flyttet i fjor.

– Man må jo innrette seg etter hvordan det skal bli. Jeg må rett og slett bare stå opp litt tidligere, sier hun og ler.

Nåværende rektor ved Presteheia skole, Espen Lange, er klar i sin tale:

– Vi ønsker selvsagt alle velkommen, konstaterer han.