Enter the ad code for 468x60 ad spot

.Lavere arbeidsledighet enn ellers i landet

Av Pia Lucie Skaanes Send e-post til forfatteren - Publisert: 1. oktober, 2013

Vest-Agder er det eneste fylket i Norge hvor arbeidsledigheten ikke stiger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferske tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra statistisk sentralbyrå viser at arbeidsledigheten øker i Norge, særlig blant de unge, som nå ligger på samme nivå som under finanskrisen for snart fire år siden. Dette skyldes at den økonomiske veksten har gått ned, og dermed også etterspørselen etter arbeidskraft. I Vest-Agder derimot er det for tiden et generelt godt arbeidsmarked, sier Avdelingsdirektør Vest-Agder Per Lund i en pressemelding fra NAV. Mens man i andre fylker ser en svak økning i ledigheten, viser statistikken positive tall på Sørlandet.

Det er for tiden 2450 helt arbeidsledige i Vest-Agder, nøyaktig 200 færre enn i august. De fleste ledige har bakgrunn innen bygg og anlegg (355) og butikk- og salgsarbeid (330).

Generelt i Norge kan man se at den høyeste ledigheten er blant barne- og ungdomsarbeidere og personer fra reiseliv og transport, hvor 4,2 prosent står uten jobb. Men innenfor sektoren bygg og anlegg er tallene også høye på landsbasis med en ledighet på 3,9 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Det er i Sirdal ledigheten er lavest med 0,8 prosent, og høyest ledighet er det i Kristiansand med 3,3 prosent. Farsund har historisk lave tall med 1,2 prosent, og Hægebostad har 1,5 prosent ledige. Sogndalen har 3 prosent ledige, og Marnardal har en ledighet på 2,9 prosent, viser tall fra NAV publisert 27.09.13.

Likevel ligger Vest-Agder med 2,7 prosent ledighet i arbeidsstyrken over gjennomsnittet for hele landet, som samlet er på 2,6 prosent.

 

 

 

 

 

 

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand