Moskeer og muslimske grupperinger i Kristiansand

Det er tre ulike muslimske grupperinger i Kristiansand. De er ulike i både teologi, plassering og kultur. Sørnett har besøkt Levi Geir Eidhamar for å forstå mer om disse gruppene.

Se oversiktskart her:

Førstelektor ved religionsstudier på UiA, Levi Geir Eidhamar har god innsikt i de muslimske miljøene i byen. Han forklarer at det er hovedsakelig tre forskjellige muslimske grupperinger i Kristiansand. Sunni-muslimer er den dominerende gruppen, og som også utgjør de fleste som er aktive i den største moskeen i festningsgaten.

– Akkurat som sunnimuslimer er den største grupperingen i Islam på verdensbasis, er de også den største her i byen, sier Eidhamar.

Han forklarer videre at den nest største gruppen er Shia-muslimer som hovedsakelig kommer fra Iran og Irak, men som er lite aktive i byens moskeer.

– Disse Iranerne kommer fra land med et strengt prestestyre. De har rømt fra dette religiøse styret, og er ofte mer liberale og moderate i sin tro, forklarer Eidhamar.

Den siste gruppen, som det nylig har stått en om i Fvn i forbindelse med moske-bygging, er Ahmadyyia-muslimene.

– Dette er den desidert minste grupperingen både her i byen og på verdensbasis, og finnes bare i enkelte områder i Pakistan, forklarer professoren.

– Dette er også en meget omstridt gruppe, og regnes ikke som «ekte troende» av andre muslimer. De slipper ikke en gang inn i Mekka for å dra på pilgrimsreise. Man kan sammenligne Ahmadyyia og Sunni-muslimer med Kristne og Jehovas Vitner her i Norge, sier Edihamar.

Grunnen til at Ahmadyyia-gruppen blir holdt utenfor varmen, er at sunni-muslimene påstår at Ahmadyyia-muslimene ikke regner Muhammed for den siste profet, noe Ahmadyyia-muslimene selv nekter for å gjøre, forklarer Eidhamar videre.

Problematisk med renter 

– Om kommunen godkjenner tegninger og planer for bygging av disse moskeene er utenfor mitt fagfelt, men det som jeg vet er grunnen til få får bygd sin egen moske er at Islam ikke støtter bruken av renter når man tar opp lån, forklarer Eidhamar.

Han forteller videre at det kun er tre moskeer i Norge som er fullfinansiert uten rentebasert lån, ellers leier man som regel ulike lokaler.