Enter the ad code for 468x60 ad spot

Ønsker seks politidistrikter

Av Sindre Hopland Send e-post til forfatteren - Publisert: 7. oktober, 2013

Politidirektoratet melder mandag morgen på sine nettsider at de ønsker seks nye politidistrikter i stedet for dagens eksisterende 27.

Odd Reidar Humlegård holdt pressekonferanse mandag morgen om de nye politidistriktene. Foto: Politiets Flickr strem.

- Min hovedanbefaling er at politi- og lensmannsetaten organiseres i seks politidistrikter og at det bør iverksettes en gjennomgang av politiets omfattende oppgaveportefølje, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse mandag morgen.

Høringssvaret er sendt til justis- og beredskapsdepartementet og det er nå opp til politiske beslutninger å få til en ny distriktsstruktur og oppgaveportefølje, melder politiets nettsider.

- Lokalt politi handler ikke om politibygg, men om politifolk. Dagens politistruktur hindrer oss i å kraftsamle ressursene og få flere døgnbemannede politipatruljer. Derfor er det behov for å endre dagens politistruktur, sier politidirektøren.

Forberedelser i gang

Det er allerede satt i gang tiltak og forberedelser en rekke endringer, men ingenting kan gjøres før politiske belsutninger tas. Politidirektøren håper disse beslutningene tas i løpet av våren 2014.

SAKEN OPPDATERES.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand