Åpen Lippestad på Karrieredagen

Geir Lippestad ga tillhørerne en reise gjennom sine egne tanker rundt hans rolle som forsvarer for Anders Behring Breivik.

FULLT: Auditoriet på UiA stappet til randen med mennesker som ville høre hva Geir Lippestad hadde å dele. FOTO: Henrik Myhrvold Simensen

En halvtime før foredraget i det hele tatt skulle begynne var auditoriet på Universitet i Agder nærmest overfylt. Folk satt i trappene, mens flere måtte nøye seg med å stå på platået helt bakerst. Praten gikk, mens folk ventet på det som ble sett på som dagens høydepunkt. Noen få minutter før klokken to kom hovedpersonen selv inn, og praten i salen roet seg betraktelig, mens han ble utstyrt med mikfron.

– 21. juli 2011 hadde jeg ferie, og de neste månedene planlagt. Det forandret seg kun noen timer senere. Slik åpnet Geir Lippestad da han tok med tilhørerne på Karrieredagen ved UiA, Kristiansand på en reise gjennom sine egne tanker rundt hans egen rolle som forsvarer for Anders Behring Breivik i etterkant av de grusomme hendelsene 22. juli, 2011.

Den erfarne advokaten fremsto med stoisk ro fra første intervju etter at det ble offentliggjort at han skulle representere Behring Brevik, og har vært gjenstand for mye ros for sin opptreden i den forbindelse. Roen var også lett å kjenne igjen da han sto foran forsamlingen, og uten å strebe smittet også den samme roen over på et interessert og lyttende publikum. I foredraget innrømmet han dog at han ikke alltid var like rolig.

– Det var utallige ganger jeg var usikker og måtte spørre meg selv hva det var jeg drev med. Men da fant jeg alltid tilbake til de verdiene som gjorde meg bevisst på at dette var viktig å gjøre, skildret advokaten.

Usikker
Lippestad forklarte at da han først fikk beskjed om at han var ønsket som forsvarer for Behring Breivik var han negativ til å ta jobben. Familie var en grunn som veide tungt, sammen med det at alle hans fremtidige planer i arbeidssammenheng måtte skrinlegges.

49-åringen forklarte også at han var skeptisk til å ta på seg nok et oppdrag med en høyreekstrem klient. Ti år tidligere jobbet han med en annen høyprofilert sak, det såkalte Holmlia-drapet, hvor han forsvarte Ole Nicolai Kvisler som av rasistiske motiver drepte 15 år gamle Benjamin Hermansen.

Det som fikk Lippestad til å snu var derimot ikke ham selv, men kona som selv jobber som sykepleier.

– Jeg er ikke stolt over at jeg tvilte, og la det frem til kona slik at hun skulle nekte meg å ta oppdraget. Men hun hev ballen tilbake i mine hender og spurte hvorfor jeg var advokat. Om en skadd person hadde kommet til sykehuset ville det ikke hatt noe å si hva den personen hadde gjort, de ville gjort jobben sin, sa hun. Det fikk meg til å tenke, forklarte Lippestad.

Verdigrunnlag
Det var da advokaten gikk over til sitt hovedpunkt i foredraget. Verdigrunnlag, han begynte å tenke over sine egne verdier, og et av dem var rettssikkerhet, naturlig nok som jurist. Den gjelder uansett, enn hvor mye forferdelig galt en person har gjort.

Det var også noe advokaten fra Ringerike la vekt på da han møtte pressen. Han kunne også fortelle om sin takknemlighet til politikere og majoriteten av det norske folk som valgte å støtte opp under dette, til tross for den ekstreme situasjonen.

VERDIER: Geir Lippestad snakket om viktigheten i å tenke på de verdiene man har når man tar avgjørelser. FOTO: Espen Paus

– Mange utenlandske medier stusset over den humane behandlingen den tiltalte fikk, da kunne vi stolt svare at vi valgte å beholde de verdiene vi har, selv hvor ekstrem situasjonen er, utdypte Lippestad i et tilbakeblikk til da 22. juli-rettssaken pågikk.

Avslutningsvis utfordret Lippestad tilhørerne om å alltid tenke på hvilke verdier man har før man tar beslutninger.

– Verdier er viktigere enn kultur. Det er ikke alltid riktig å gjøre slik man alltid har gjort fordi det er kulturen man følger når verdiene sier noe annet, avsluttet den profilerte advokaten som fikk stor applaus for det ærlige og åpne foredraget.

Mye å dele
Leder i næringsutvalget til studentforeningen Politicus Christine Alveberg har vært med å arrangere karrieredagen på UiA, og var fornøyd etter den kjente advokatens foredrag.

– Han er et stort navn, og visste han ville skape interesse. Men han har også utrolig mye erfaring og mye å komme med til studentene som man kan være viktig den dagen de skal søke jobb eller kommer ut i arbeidslivet, utallte Alveberg.