Stor nedskjæring i politikontorer

Åtte kontorer i Vest-Agder legges trolig ned ifølge en politianalyse

Politihuset i Kristiansand. Foto: Arkiv

Mandag skrev Sørnett om Politidirektoratet som ønsker seks nye politidistrikter i stedet for dagens eksisterende 27. I dag presenterer VG hvilke politistasjoner og lensmannskontorer som trolig legges ned.

I politianalysen foreslås det å redusere antall tjenestesteder fra dagens 354 til 203. Verst går det ut over Vest- og Sørlandet, hvor godt over halvparten av politistasjonene og lensmannskontorene blir historie.

I Vest-Agder står følgende politidistrikt på kuttlisten:

  • Hægebostad
  • Lindesnes
  • Lyngdal
  • Marnardal og Audnedal
  • Randesund
  • Søgne og Songdalen
  • Vågsbygd
  • Åseral

Politidirektør Odd Reidar Humlegård forteller til VG at det er bred enighet om den kraftige reduksjonen i den lokale driftsenhetsstrukturen.

– I dag går politiet hjem når de kriminelle går på jobb. Slik kan vi ikke lenger ha det, sier Humlegård til VG.

Tjenestestedene er i dag åpne for publikum bare i omlag 10 prosent av ukens 168 timer. Nasjonalt har 226 av stedene 10 eller færre ansatte.