Venter togsatsning i 2015

Den avtroppende regjeringen bevilger i underkant av 19 milliarder til jernbaneformål i årets statsbudsjett. Agder-fylkene får ingenting.

19 milliarder en økning på rett over 30 prosent.

Det bevilges ingenting til sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Det overrasker ikke prosjektleder Reidar Braathen, prosjektleder i Jernbaneforum Sør/Aust-Agder kommune.

– Det var i tråd med det vi ventet, sier han til Sørnett.

– Sammenkoblingen er en del av Nasjonal Transportplan. Signalene vi har fått fra Jernbaneverket er å at arbeidet med kollektivtrafikken kommer i gang fra 2015. Dermed regner vi med å få midler i neste statsbudsjett, utdyper han.

Mye nytt

Av de 19 milliardene skal 10 investeres i nye jernbaneprosjekter. Disse fordeles på åtte større prosjekter.

Blant prosjektene som har fått tildelt midler er 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Ski og Oslo, og ny tunnel på Follobanen, et prosjekt som starter neste år. I tillegg skal arbeidet med bygging av det 23 kilometer lange dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn videreføres.

Videreføres skal også det 14 kilometer lange dobbeltsporet på hver side av Holmestrand, samt arbeidet med det 17 kilometer lange dobbeltsporet som inngår i fellesprosjektet for E6 og Dovrebanen.

Av nye prosjekter starter prosjektet for Vossebanen mellom Bergen og Arna, og det blir iverksettes bygging av nytt dobbeltspor mellom Hell og Værnes. Dessuten skal arbeidet med nytt signal og sikringsanlegg, samt fjernstyring av Østfoldbanens østre linje, videreføres.

Det åttende prosjektet går ut på bedre tilrettelegging av infrastrukturtiltak, blant annet bedre strømforsyning, for å gi bedre togtilbud på Østlandet.