Vil ha slutt på ferier i skoletiden

Kristiansand kommune vil gjøre det vanskeligere for foreldre å ta barna ut av skolen for å reise på ferie.

Skoler over hele landet opplever at foreldre tar barna ut av offentlig skole for å reise på ferie. Kristiansand kommune har sagt at de ønsker å få til en ordning som skal gjøre dette vanskeligere. Svein Kvernes, seniorrådgiver i oppvekstsektoren i Kristiansand kommune, sier de foreløpig ikke har tatt stilling til hvordan dette skal foregå.

– Det har vi ikke tatt stilling til enda. Vi har begynt på et arbeid med å jobbe med en vurdering av dette. Vi skal forberede en politisk sak, men det er ikke kommet i gang med arbeidet riktig enda. Antakeligvis kommer vi til å ha en sak for å få retningslinjer fra politikerne, sier Kvernes.

To alternativer

Han peker likevel på to alternative løsninger for å hindre at barna mister for mye undervisning som følge av ferier i skoletiden.

– Det er i hovedsak to veier å gå. En er en innstrammingslinje, den andre er en økt fleksibilitetslinje. Fleksibilitetslinjen går på å innføre fleksible ferier som man kan ta ut gjennom året, men at du ikke har lov til å ta fri utover det. Den andre er tøffere på praktisering på det som står om at det skal være faglig forsvarlig å ta ut fri, sier han.

Er det egentlig et reelt problem at foreldre tar barna for mye ut av skolen?

– Vi har ikke noen offisielle tall på det, men de holder på å undersøke. Det er sendt forespørsel til skolene om omfanget, og om få uker har vi mer konkrete svar på dette. Det oppleves til tider å være til tider å være en utfordring, og det er på en måte opp til den enkelte rektor og skole i dag å praktisere skjønn.

Skolene må følge opp

Dersom felles retningslinjer for Kristiansand-skolene blir en realitet, vil det være opp til skolen og rektor å sørge for at det blir fulgt opp.

– Blir det felles retningslinjer fra kommunen vil den enkelte skolen og rektor måtte følge opp dette. Vi skal ha en sak om ikke så lenge til politisk behandling om å ha felles retningslinjer eller ikke, men det er enda ikke bestemt. Det krever jo en politisk avgjørelse, og blir det felles retningslinjer starter det en politisk prosess, sier Kvernes.

På bekostning av barnets læring

Vigdis Klokseth, rektor på Solholmen barneskole, mener det er viktig å gjøre foreldre oppmerksomme på at all undervisning er viktig.

– Det er jo nå slik at foreldre gjør som de vil. Det er klart at hvis de søker flere ganger i året så pleier vi å ta kontakt og si at nå går dette på bekostning av barnets læring. Allerede første skoledag forklarer vi at nå som barnet deres er en del av grunnskolen, så vil foreldrefriheten begrenses. Det er viktig at foreldre er klar over at undervisningen er viktig.

Solholmen barneskole. Foto: minskole.no

– Hvordan søker man i dag?

– I dag er det foreldrene som må søke enten i meldingsboka, eller via skjema på skolens hjemmesider dersom det dreier seg om ferier på inntil 14 dager. Søknader på mer enn 14 dager blir avslått, og dersom barnet likevel tas ut meldes de ut av skolen, og så må foreldrene eventuelt melde dem inn igjen når de kommer tilbake, sier hun.

Mer oppmerksomme på problemet

Klokseth tror en eventuell omleggingen vil føre til at foreldrene blir mer oppmerksomme på problemet.

– Jeg tror at foreldre vil bli mer oppmerksomme på at det er viktig at elevene deltar i undervisningen. Det er foreldrene som til slutt har hovedansvaret for at barna lærer det de skal, og da blir det blir jo forventet at barna deltar så mye som mulig, sier hun.