Ønsker mer fysisk aktivitet i barnehagen

    Kristiansand kommune er med i en utredning for å bedre folkehelsen allerede mens barna er i skolen og barnehagen. Lilly, Frida og Ella i Bergtorasvei Barnehage liker å leke sammen, men det er ikke alltid nok voksen til å være med når barna skal boltre seg ute. Enhetsleder Kari Lindeberg, håper at utredningsarbeidet vil gjøre at barnehagen kan ansette flere.

    Oppvekstdirektør i kommunen, Arild Rekved forteller at utredningen er et ledd i å få fokus på tidlig innsats for å få sunne vaner. Om man har rår til å øke bemanningen er likevel uklart.

    Utredningen skal være klar 1. mars 2015, og i mellomtiden fortsetter Bergtorasvei Barnehage å forbedre folkehelsen – et barn av gangen…

    Saken er laget av Emma Huisman.