Ingen lovhjemmel for å avlive dyr som skader mennesker

Det er bare hunder som kan bli avlivet hvis de skader mennesker.

Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre når et dyr eller kjæledyr skader mennesker. Illustrasjonsbilde: www.flickr.com

 

Regelverket for å avlive dyr som skader mennesker er veldig uklart. Mens det står i loven at politiet kan vurdere om hunder må avlives dersom den har angrepet eller skadet et menneske, står det lite om andre dyr. Det blir i stor grad lagt vekt på hundeeiers ansvar, og det ofte blir vurdert ut fra hver enkelt hendelse.

Med bøter eller fengsel inntil seks måneder og bot straffes en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt unnlater å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig

a) angriper eller skader person,

b) jager, angriper eller skader dyr

 Lov om hundehold, kapittel 7 , § 28 andre ledd

Iselin Nordbø (17) ble onsdag i forrige uke sparket hardt i ansiktet av hesten sin. Fædrelandsvennen skriver at hun ble svært hardt skadet og fikk knust deler av hodeskallen. Foreldrene til jenta sier at hun selv mener at hesten ikke gjorde det med vilje, og sier til Fædrelandsvennen at hun er redd at noe skal skje med hesten.

Bjarte Gabrielsen, stasjonssjef ved Mandal politistasjon, sier at de ikke vil ta stilling til denne saken. Han mener at dette bare var en tragisk ulykke, hvor jenta var på feil sted til feil tid.

Politiet må vurdere

I situasjoner der snakk om avliving av dyr kommer Matilsynet ofte inn i bildet. Mattilsynet passer på at alle som driver med dyr overholder lover og forskrifter.
– Mattilsynet kommer først inn i saken dersom dyret skader et menneske på grunn av et dyrevelferdsproblem. Ellers er det politiet som må vurdere saken, sier Heidi Bugge, fungerende seksjonssjef i dyrevelferd og fiskehelse ved Mattilsynet.

Ulike reaksjoner

Knut Houge i hest.no legger vekt på at det er forskjellig praksis fra sted til sted. – Hester er veldig forskjellige, akkurat slik som oss mennesker. Derfor reagerer alle ulikt og noen kan virke mer aggressive enn andre, sier Houge til Sørnett. Han legger vekt på at oppførselen til hester er sterkt knyttet til hvordan den blir behandlet av mennesker, og at hester kan reagere svært ulikt.

Ekstremt uheldig

–  Jeg tviler på at dette var et angrep, snarere var hun ekstremt uheldig som «sto i vegen for» en uventet reaksjon, sier Kathinka Mohn generalsekretær i Norges Rytterforbund.  Hun legger videre vekt på at hester kan, som alle dyr, reagere med engstelse på lyder, bevegelser og lignende. At de er så store og sterke medfører at slike reaksjoner kan få store følger. Nettopp av slike grunner går ikke hester, som hunder, løse blant mennesker.

– Jeg har aldri hørt om at noen er pålagt å avlive hesten sin på grunn av risiko for angrep, sier Mohn.

Gir anbefalinger

Vetrinær ved Grim Torv Vetrinærhus, Katarina Jybe Skivik, sier at vetrinerer i slike situasjoner bare kan anbefale hva dyrenes eier bør gjøre. De kan ikke pålegge noen å avlive kjæledyret sitt, men kan veilede dem til å ta en god avgjørelse. – Vi må som alle andre følge politiets retningslinjer, sier Skivik.

Hunder angrep mennesker

I juni i fjor ble tre personer angrepet av hunder i Mandal. Hundene hadde stukket av fra eieren og retten fastslo derfor at han ikke hadde kontroll på hundene sine. De to hundene som angrep ble avlivet og eieren ble dømt til samfunnstjeneste. Han ble dømt fordi han ikke passet godt nok på hundene i det øyeblikket da de stakk av. I denne saken måtte politiet gripe inn på grunn av skadeomfanget og på grunn av mangel på ansvar fra eierens side.