Enter the ad code for 468x60 ad spot

Vil beholde skatteklasse 2

Av Thomas Skjeggedal Thorsen Send e-post til forfatteren - Publisert: 15. oktober, 2013

I det nye statsbudsjettet er skatteklasse to fjernet. Men Høyre vil sørge for å beholde «husmorskatten».

- Det er noe vi mildt sagt ikke er positive til. Vi har sagt vi vil endre regler som straffer ektepar i dag. Dette vil det nok bli nye runder om på Stortinget. Det forteller Høyres fungerende parlamentariske leder, Trond Helleland, til vg.no.

 

Sterke reaskjoner 

Skatteklasse 2

  «Personlige skattytere inndeles i to skatteklasser etter regler i skatteloven. I skatteklasse 1 er enslige personer og ektefeller som lignes hver for seg, og dødsboet etter enslige personer i dødsåret. I skatteklasse 2 er ektefeller som lignes under ett, visse samboere, homofile partnere og enslige som forsørger barn som ikke er fylt 18 år, eller (for ett år) fraseparert eller fraskilt ektefelle.»         -  http://snl.no/skatteklasse

Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Kvinne- og familieforbundet, er heller ikke fornøyd med dette, og sier dette om saken:

- Det er det frekkeste jeg har sett! De fortsetter å “straffe” småbarnsfamilier ved å ta vekk skatteklasse 2.

Hun sier også i en pressemleding: “Hensikten er å unngå familier der bare en av ektefellene er i lønnet arbeid. Det betyr i klar tekst at dersom du ønsker å være hjemme med familiens egne barn på hel eller deltid, så straffes du via skattesystemet. Frekt.”

 

Viktig virkemiddel mot likestilling

Kari Henriksen, Stortingsrepresentant fra Vest-Agder, forteller at dette gjøres fordi det skal bli en omlegging av skattesystemet. Noe som altså vil være med på å fjerne skatteklasse 2.

- Vi ønsker også å gjøre at flere skal kunne forsørge seg selv, sier hun videre.

Videre forteller hun at de tror at dette vil fungere som et virkemiddel for å få flere ut i jobb.

- Ja, vi ønsker at alle skal kunne være forsørgingsdyktige, sier hun, før hun avslutter:

- Et viktig spørsmål her er jo i hvor stor grad skal samfunnet betale for de som ønsker å være hjemmeværende.

I tillegg sier hun at hun tror at det at flere kvinner, som det ofte handler om, vil komme seg ut i jobb, vil være med på å komme nærmere likestilling.

 

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand