– Snus forbedrer folkehelsen

Norsk forskning hevder at snus forbedrer folkehelsen. Fylkeslege Kristian Hagestad finner flere mangler i forskningen.

Mangeåring norsk forskning konkluderer med at snus forbedrer folkehelsen, grunnen er at flere går over fra røyk til snus. Fylkeslegen i Vest Agder glorifiserer ikke snusen, og finner flere mangler ved forskningens konklusjon.