– Vi når folk før de blir dårlige

- De som får en psykisk lidelse har et akutt problem, sier miljøterapeut Tor Jones ved "Huset" treff- og aktivitetssenter i Vågsbygd.

FOTO: Kristiansand kommune
NYE LOKALER: Kristiansand kommune prioriterer lavterskeltilbud innen psykisk helsevern. FOTO: Kristiansand kommune

«Huset» treff- og aktivitetssenter har nylig flyttet inn i helt nye lokaler i Vågsbygd. Det nye bygget er et av få treff- og aktivitetssentre i Norge som er bygget for å inneha den funksjonen.

– Vi er veldig fornøyd med at Kristiansand kommune prioriterer et lavterskeltilbud innen psykisk helsevern, sier Jones.

«Huset» er et lavterskeltilbud for mennesker som har eller har hatt psykiske lidelser. Det er tre miljøterapeuter i full stilling der, de er en del av det psykiske helseteamet i Vågsbygd. Jones mener stedet kan bety forskjellen på å være avhengig av hjelp på høyere nivå.

– Vi når folk før de blir dårlige, sier han.

FOTO: Kristiansand kommune
ET GODT STED Å VÆRE: Samvær med andre på "Huset" kan gi høyere livskvalitet for syke. FOTO: Kristiansand kommune

Sosial isolasjon er et stor problem blant mange av dem med psykiske lidelser. Til aktivitetssenteret kan man komme hver dag – slå av en prat med andre brukere i kaféen, ha en samtale om hva det enn skulle være med en av de ansatte miljøterapeutene, eller drive med for eksempel maling, snekring, keramikk eller musikk.

– Vi har fått et nytt musikkrom, og etterhvert skal vi starte opp band og kor, sier Jones.

«Huset» – som lager programmet i samarbeid med brukerne – arrangerer også forskjellige turer, og svømming hver uke.

En gjennomsnitlig dag er det rundt 25 brukere innom aktivitetssenteret. Det er stor spredning i alder blant dem som kommer – for tiden er den yngste en 22 år gammel kvinne, mens den eldste er en mann på 78 år. De fleste av brukerne er uføretrygdet. Noen er på vei tilbake til arbeidslivet.

– Vi ser på oss selv som tilretteleggere, sier Jones.

«Huset», som også feirer bursdager og arrangerer julebord og fester, betyr høyere livskvalitet for mange. Brukerne betaler litt for mat og aktiviteter, ellers er det gratis å være der.

– Slik vi ser det kan vi få til mye med forholdsvis få midler, sier Jones.

"Huset" treff- og aktivitetssenter

Åpent hver dag, kl 09- 15, tirsdager kl 12-15.

Ulike aktiviteter.

Kafé.

Åpent for alle!