Slitasje på følere gjør at trafikklysene blinker gult

Avrevne følere i bakken fører til at signalanlegget på Lund stadig er ute av drift.

Dette er et av lyskryssene på Lund som veksler mellom å virke og være ute av drift. Foto: Kristine Koslung

– Det er en del avrevne følere under asfalten som gjør at driften av trafikklysene svikter, sier Jan Pedersen i Statens Vegvesen til Sørnett.

Over lengre tid har trafikklysene i krysset på Lund vekslet mellom å vær ute av drift og virke. Om morgenene og ettermiddagene er det mye rushtrafikk i krysset ved «rundingen», noe som fort kan føre til kaos når trafikklysene stadig blinker gult.

Når lysene blinker gult kan vegvesenet fikse problemene midlertidig via sitt datasystem, men det må legges nye følere for at problemet ikke skal være permanent.

– Vi jobber med det. Dette er noe vi i hvert fall må få ordnet opp i før frosten kommer, sier Pedersen. Han kan ikke bekrefte når de vil gå i gang med prosjektet, heller ikke når det vil være i orden.

På Lund er det også lagt inn detektorer for buss, men disse har også lenge vært i ustand. Nå skal også trafikklysene som prioriterer buss bli fikset.

Pedersen kan ikke si noe konkret om hvor lenge følerne har ført til problemer for trafikklysene, men sier at det er ganske lenge.

Det er slitasje som har ført til at følerne har blitt revet av.