Flere tar sykkelen fatt

28 prosent flere syklister er registrert i rushtiden etter at avgiften ble innført i september.

Tall fra Statens vegvesen viser at sykkelbruken har økt med 28 prosent siden innføring av rushtidsavgiften i Kristiansand. (arkivfoto)

Bilbruken har gått ned med 1,6 prosent etter innføringen av rushtidsavgiften for en måneds tid siden. I stedet har folk tatt sykkelen fatt; tallet på syklister har økt med 28 prosent, viser tall fra Statens vegvesen. Samtidig har også kollektivtilbudet merket pågang, med en økning på mellom fire og fem prosent.

Redusert bilbruk 
Johan Mjaaland i Statens vegvesen forteller til NRK Sørlandet at flere bruker bilen utenfor rushtiden i stedet for å kjøre på den travleste tiden om morgenen og på ettermiddagen. I tillegg har totalbruken av bil gått ned.
– Tallene viser at innføringen av tidsdifferensierte bompengesatser har hatt innvirkning på folk sine reisevaner, sier Mjaaland til NRK.

Vil ikke fastslå virkning
Selv om tallene foreløpig ser ut til å peke mot en redusert biltrafikk, er Mjaaland forsiktig med å fastslå at rushtidsavgiften fører til færre biler på veien.
– Om noen måneder har vi mer sikre tall, fastslår han.

Fornøyd miljøvernsjef
Miljøvernsjef i Kristiansand kommune, Øystein Holvik, er svært fornøyd med resultatene. Han fokuserer sterkt på økningen av sykkelbruken.
– Det viser jo at markedsmekanismen virker; kombinasjonen av litt forsiktig pisk og masse gulerøtter, sier han til Sørnett.

 

Miljøvernsjef Øystein Holvik er svært fornøyd med resultatene. – Sykkelstatistikken er jo oppsiktsvekkende, sier han.

– Hyggelig problem
Men det er ikke bare-bare med for mye gulerøtter, presiserer Holvik.
– Det begynner å bli trangt på sykkelveiene, noe som gir oss utfordringer, sier han.
Miljøvernsjefen legger trykk på at dette er et «hyggelig» problem, men at det må gjøres noe med.
– I tillegg skal vi være veldig glad for at ikke det har vært en like stor økning på bussen. Det hadde vært et større problem, fastslår Holvik.
Han er imidlertid ikke i tvil om at rushtidsavgiften løfter Kristiansand.
– Køene har blitt betydelig mindre, og Kristiansand fungerer bedre, sier han.

 

Detaljer fra bompengepasseringer viser følgende:  

–  Tall fra perioden 16.09.-20.10.2013 viser en endring på 29 690 færre biler, en nedgang på 1,6 prosent.

– E39 Vesterveien har en nedgang på 3,0 prosent i totaltrafikken. I rushtiden er nedgangen på 4,1 prosent.

–  E18 Bjørndalssletta har en økning på 0,5 prosent i totaltrafikken. I rushtiden er nedgangen på 2,7 prosent.

– Rv9 Grim har en nedgang på 3,7 prosent i totaltrafikken. I rushtiden er nedgangen på 5,8 prosent.

– Fv1 Sødal har en nedgang på 5,1 prosent i totaltrafikken. I rushtiden er nedgangen på 7,4 prosent.