Alle parter må hjelpe til

Oppvekststyret i Kristiansand prøver å finne en løsning på det økende permisjonsproblemet i Kristiansand-skolene, men mener at saken ikke bare kan løses politisk.

Eva Kvelland (V)
Foto: Henrik Risdal

En økende trend blant norske skoler er at elevene blir tatt ut i permisjon for at familien skal dra på ferietur utenfor skolens opprinnelige ferie. Flere byer har forsøkt å komme opp med en modell for å hindre at dette skal forekomme i så stor grad som det gjør nå.

Tirsdag behandlet oppvekststyret i Kristiansand saken. Skolepolitikerne har sett på ulike løsninger, men mener ingen er helt ultimate. Eva Kvelland (V) mener det er viktig at Kristiansand kommer opp med en løsning og at elever altfor lett får et ja fra rektorene på skolene i byen.
– Dette er en viktig sak, siden rektorene ser på dette som svært utfordrende. Og selv om tallene varierer, er det svært få skoler som sier nei når familien søker om permisjonen, sier Kvelland til Sørnett.

Hun mener at foreldrene selv må ta mer ansvar i saken og at det bør komme en holdningsendring.

– Foreldrene jeg har snakket med erkjenner at dette er en utfordring, men de ønsker også fleksibilitet i skolen. Jeg mener foreldrene selv må kunne ta ansvar for at dette skal fungere. Jeg er enig at skolene må være fleksible, men jeg ønsker at det strammes inn, presiserer Kvelland.

Fremover skal det jobbes med en løsning for å få slutt på denne trenden, og en løsning kan faktisk være en helt egen Kristiansand-modell. Kvelland selv håper på en egen modell, og får støtte fra Frode Fredriksen (Ap).

– Vi må finne den beste løsningen for byen og kanskje tilslutt lage en Kristansand-modell, sa Fredriksen da saken ble debattert i oppvekststyret.