Ønsker gode alternativer

Lederen i Kommunalt foreldreutvalg, Merete Fauchald, har selv to barn på henholdsvis barne- og ungdomskolen. Hun mener det må bli en sterkere kommunikasjon mellom skolen og foreldrene.

– Det er mulig å få til en fleksibel løsning, men da må skolen og foreldrene bli enige om en viss oppfølgning, eventuelt komme opp med alternativer til den opprinnelige skolegangen barnet skulle hatt i permisjonstiden, sier lederen til Sørnett.

Hun mener også at flere av reisene familier tar i permisjonstiden er god faglig input for barna, både språklig og kulturelt, og at det vil være et godt nok alternativ til det de går glipp av på skolen.

Merete Fauchald
Foto: Privat

Ikke alle kan reise
I tillegg har flere familier ingen mulighet til å reise i de oppsatte feriene. Prisene er som regel høyere og folk har ikke råd. Flere familier har også en far eller mor som jobber turnus og det gjelder også familien til Fauchald.

– Jeg har en mann som jobber i turnus, og det er klart det gjør det vanskeligere for oss å dra på ferie. Jeg har selv tatt barna ut i permisjon, men ettersom de blir eldre har vi blitt mer forsiktige med å gjøre det siden både arbeidsmengden blir større og fagene blir vanskeligere. Vi må egentlig bare ta alt på sommeren, for da har alle garantert fri.

Kan bli verre
Selv om en streng permisjonsløsning vil kunne roe ned den økende trenden, tror Merete Fauchald at en streng løsning kun vil by på nye problemer.

– Vi ser i andre byer hvor det er strengere løsninger at foreldrene tar med barnene å drar uansett hvilket svar skolen gir. Dette vil by på større negative konsekvenser, siden barna da ikke får noe annet opplegg fra skolene og vil da gå glipp av all undervisning i den tidsperioden. Løsningen må være god fleksibilitet, god kommunikasjon og at foreldrene tar ansvar for at barna lærer det de skal mens de er på reise.

Trebarnsmoren er glad for at dette skal tas videre i oppvekststyret, men innrømmer at en streng løsning ikke ville vært komplett for familien.

–  Hvis det blir strengere regler hadde vi jo forholdt oss til det og det hadde nok gått greit, men det er klart det hadde vært en kjedelig situasjon for oss.

Vil at folk skal bruke oppsatt ferietid
Rektor ved Tordenskjoldsgate skole, Øivind Eilertsen, forstår at mange kan ha problemer med de oppsatte feriene.

– Jeg skjønner at foreldre kan ha problemer med å få til ferier i den oppsatte tiden, men jeg ønsker at de skal forholde seg til den så langt det går. En løsning kan være valgfri vinter- og høstferie, siden det er rundt disse feriene trøkket er størst, sier rektoren til Sørnett.