Semesterprosjekt: Ambulansestasjon med mye oppdrag

Det er full fart ved ambulansestasjonen i Kristiansand. Fornøyde medarbeidere jobber i en bransje med stort ansvar og lokale bemanningsutfordringer. Danske medarbeidere er ansatt ved avdelingen.

Ambulansestasjonen i Kristiansand: En av ambulansene er inne og klar for oppdrag. Foto: Henrik Samuel Hansen

Uten forvarsel avbryter den sprakende lyden fra kommunikasjonsradioen intervjuet. Kompanjongene som kjører sammen reiser seg straks fra stolene. De er ikledd røde klær og refleksvest. Et nytt oppdrag har kommet. Intervjuet er over.

Fra Danmark

Klare for oppdrag: Tina Nørgaard og Christian Aaskov kommer fra Danmark, og jobber som ambulansearbeidere i Kristiansand. Foto: Henrik Samuel Hansen

Tina Nørgaard og Christian Aaskov er begge fra Danmark og begynte som ambulansearbeidere i Kristiansand sommeren 2013.
– Vi var begge i jobb i Danmark, men ønsket å prøve noen nytt. Vi trives godt i Norge. og vi har ikke planer om å flytte tilbake til Danmark. Stasjonen i Kristiansand er en liten stasjon, men med mye oppdrag, forklarer de to.
De jobber omtrent tredje hver helg, og har en del mulighet for å velge arbeidstid selv. De er fornøyd med arbeidsturnusen.
– Noe som er spennende med jobben er å treffe pasientene der de er, forteller de.
Etter tøffe opplevelser skjer debrifingen automatisk sammen med kollegene.
– Det kan for eksempel være tøft å måtte hente en 32 år gammel kreftpasient som har barn, sier Aaskov.

Sjeldent dramatikk

Stasjonsleder Morten Stamnes beskriver en hverdag uten mange alvorlige hendelser.
– Rundt 90 prosent av alle utrykningene er uten dramatikk. Det kan være transport mellom en institusjon og et hjem. Rus og psykiatri er stikkord i denne sammenhengen, forklarer stasjonslederen.
Ambulansetjenesten i Kristiansand er stasjonert ved sykehuset. Tre garasjer og lokaler med blant annet pauserom og kontor er basen for de totalt 32 ansatte. Det er og fire lærlinger ved avdelingen.
– Ambulansearbeidere må ha modenhet og struktur. I tillegg vurderes fravær, karakterbilde og fysisk form, forklarer Stamnes som også er fagopplæringskoordinator.
Han beskriver dagens stab som ung, dynamisk og fleksibel.

Låne resurser

Ambulansestasjonen i Kristiansand: Stasjonsleder Morten Stamnes beskriver stasjonen som en populær arbeidsplass med høy aktivitet, men med utfordringer. Foto: Henrik Samuel Hansen

Stasjonsledere beskriver en situasjon hvor det hender at de ikke kan rykke ut på grunn av manglende kapasitet. De må låne resurser fra andre avdelinger.
– Det er helgene som er utfordringen, sier han.
Stamnes tror at samhandlingsreformen som skal innføres vil føre til økt belastning. De venter også på det nye nødnettet.
– Vi ser frem til at det nye nødnettet kommer, men vi vet ikke hvordan det vil slå ut ennå, sier Stamnes.


Se også sakene:
Ambulansetjenesten venter på nytt nødnett.
Populær ambulanselinje i Lillesand.