Slutt på Nabohjelp

Den frivillige organisasjonen Nabohjelp får ikke lenger støtte fra de store bedriftene, og nå skal Stiftelsen legges ned.

Styret for stiftelsen besluttet den 30. november 2009 at stiftelsen skulle oppheves. Grunnen til dette var at stiftelsen ikke har økonomiske midler til drift ut mars måned 2010.

– Slik som situasjonen ser ut nå vil muligens kriminalitetsforebyggende råd overta dette, noe som Justisdepartementet ønsker, forteller Tom Nordby, daglig leder for Nabohjelp.

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) som har eksistert i 30 år er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet. På rådets initiativ ble det i 2000 opprettet et nasjonalt servicesenter for Nabohjelp med kontor i Kristiansand som KRÅD har overlatt all sin kompetanse til dette senteret.

– Husbanken og Justisdepartementet med deres kompetansemidler har reddet oss de siste årene, men har ikke lenger driftsmidler, forteller han.

Vedtaket om oppheving av Stiftelsen blir ikke effektiv før det er godkjent av Stiftelsestilsynet. Stiftelsen har søkt om å legge ned, men de har midler frem til 1. april.

Samarbeid

Hvordan arbeider dere for å forebygge kriminalitet?

– Man må være med å ta ansvar for eget boområde og være behjelpelige der vi bor. Passe på når naboer er på ferie, se etter barn og eldre, og være observant.

Formål
Stiftelsen har som formål å forebygge kriminalitet og frykt for kriminalitet. Slik at beboere i naturlige boområder stimuleres til å organisere seg i nabo-sone-områder, for å øke den uformelle sosiale kontrollen og bevisstgjøre beboerne om nytten av å sikre seg selv, eiendeler og verdier.

– Det er synd det ikke fins store bedrifter som vil støtte en frivillig organisasjon. Spesielt nå som kriminaliteten øker. Men Stiftelsen av Nabohjelp legges ned, ikke tanken bak Nabohjelp, forteller Tom.