Færrest aborter i Vest-Agder

Vest-Agder er det fylket i landet som sammen med Rogaland har de laveste aborttallene, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Fylkeslegen i Vest-Agder mener dette har med kulturelle verdier å gjøre.

 

Oslo og Troms er de to fylkene hvor flest kvinner tar abort. Tallene viser at 19 av 1000 kvinner velger å ta abort i disse fylkene, mens tallet fra Vest-Agder er 11 av 1000. I alt ble det utført vel 16 000  svangerskapsavbrudd i Norge i 2008.

Fylkeslege Kristian Hagestad sier til Sørnett at noe av forklaringen kan være at tradisjonelle verdier står sterkere på Sørlandet enn ellers i landet.

– Fruktbarheten i Vest-Agder er høyere enn landsgjennomsnittet. Det er nok de kulturelle verdiene folk på Sørlandet er oppvokst med, som gjør at aborttallet ikke er høyere, forteller Hagestad.