Sørensen gjer seg i sykehusstyret

Fire år i styret til Sørlandet sjukehus er nok for Per Sigurd Sørensen. Det vekkjer negativ oppsikt at han føreslår ein Arbeiderpartimann som arvtaker.

NRK Sørlandet melder at Høyre-ordførar Per Sigurd Sørensen gjer seg etter fire år i Sørlandet sjukehusstyre. At han føreslår Arbeiderpartiets Terje Næss som verdig etterfylgjar, er mildt sagt upopulært blant fleirtalet av dei blå partimedlemma.

Harald Andersen, leiaren i Høgre, støtter Sørensen. Han påpeiker at det er viktigast at det kjem inn menneske som er opptekne av servicenivået på sjukehuset, og at det ikkje først og fremst handlar om partipolitikk.

Sørensen vonar at èin av konsekvensane av hans avgang vil vere at “særfordels-kritikken” stilner. Enkelte politikarar i Aust-Agder er skuldege i påstamdar om at Sørlandet sjukehus har hatt fleire fordelar grunna hans akitivitet i styret. Sørensen påpeiker at Agder ikkje nødvendigvis er tjent med å ha kun eitt stort sjukehus.

bloggen oppmuntrer Sørensen Agder-politikarar til å bry seg om befolkningens beste  framfor å “hevde eierskap til sykehus i sin by”.