Nettbuss AS med laveste anbud

Nettbuss Sør AS, som eies av NSB AS, overtar bussdriften i Kristiansand-regionen fra 2011. Det innebærer at de gule bussene forsvinner og erstattes av Nettbuss’ blå fra nyttår.

– Vi la ut Kristiansand-regionen på anbud. Det er for å prøve å få en så riktig pris som mulig og mest mulig kollektivtrafikk for de midlene vi har, sier administrerende direktør Siw E. Wiken i Agder Kollektivtrafikk AS til Gimlekollen radio.

Agder Kollektivtrafikk AS fikk inn fem tilbydere. Nettbuss AS ble valgt fordi selskapet hadde det laveste anbudet.

– Vi har fått en pris vi er fornøyd med, så vi mener byttet vil komme passasjerene til gode, sier Wiken.

De ansatte i Bussen Trafikkselskap AS vil få tilbud om jobb i Nettbuss AS.

– Alle de ansatte er omfattet av forskrift om virksomhetsoverdragelse, slik at samtlige vil få tilbud om stilling i det nye selskapet.

Bussen Trafikkselskap AS blir ifølge fvn.no lagt ned. Det er et av Norges siste familieeide busselskap, og ble opprettet da flere selskap slo seg sammen i 1986.