Forskningsmiljø innen krisehåndtering

CIEM ved UiA forsker på integrert krisehåndtering. Avdelingen fikk i 2013 hele fem millioner fra Regionalt forskningsfond Agder.

Illustrasjonsbilde Foto: Kjetil Nygaard/ Arkiv Sørnett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisehåndtering er stikkordet hos forskningsmiljøet CIEM (Centre for Integrated Emergency Management). CIEM var i 2013 det prosjektet som fikk mest midler fra Regionalt forskningsfond Agder.

 

Smarttelefon

– Brann på skip, og muligheten til å koble passasjerenes smarttelefon til evalueringsprosessen er et av forskningsområdene, sier rådgiver ved CIEM Tonje Sti.

En annen forklaring på det omfattende forskningsfeltet er teknologistøttet krisehåndtering.

Forskningsmiljøet ble etablert i 2011 og har tilhold ved UiA i Grimstad og Kristiansand.

– At en høy andel av befolkningen har tilgang til smarttelefoner har lagt grunnlaget for et paradigmeskifte innen krisehåndtering. Informasjonsteknologi kan sørge for at klokere valg kan tas på et tidligere tidspunkt i en krisesituasjon, forklarer Sti.

 

Regionalt forskningsfond

Den 15. oktober er fristen for å søke nye midler fra Regionalt forskningsfond Agder.

– Vi håper på mange gode og relevante søknader, forteller daglig leder Bodil Slettebø Lindestad.

Den største potten på tre millioner er tiltenkt prosjekter innen utdanningsforskning. De resterende 1,5 millionene skal tildeles kvalifiseringsprosjekter.

– Hvilke kvalifiseringsprosjekter som får støtte er klart i begynnelsen av desember i år, sier Slettebø Lindestad. Søkere til den største potten skal også vurderes av Forskningsrådet.

– Hvilke prosjekter som når opp innen utdanningsforskning vil være klart i slutten av januar 2015, forklarer Slettebø Lindestad.