Nedgang i grove boligtyverier

Antall grove boligtyveri i Agder har blitt redusert fra 268 saker i 2016 til 181 i 2017 ifølge årsrapporten fra Agder politidistrikt. Det har aldri før vært registrert så få grove innbruddsaker i Agder.

Stabil nedgang i boligtyveri.
ILLUSTRASJONSBILDE: Mats Myredal Thorsen

Årsrapporten viser at det i 2017 har blitt 83 færre innbrudd enn i 2016. Antall boliginnbrudd er halvert siden 2013, som var toppår for boliginnbrudd med 376 saker. Siden 2015 så har det vært en stabil nedgang i boliginnbrudd.

– Politiet har i flere år jobbet målrettet for å få redusert antall grove tyverier fra boliger i Agder, og det har vært egne etablerte prosjekter med spesielt fokus på etterretning og forebygging av boliginnbrudd, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Lindeberg sier også videre at tallene kan henge sammen med at det ikke har vært registrerte innbruddsraid fra øst-europeiske kriminelle i en skala som tidligere har blitt sett. Sakene med de øst-europeiske tyvene blitt oppklart av politiet, og flere har blitt domfelt.

Flere patruljer
Visepolitimester Arne Sundvoll forteller at politiet har satt i gang en ny politireform som vil si at det blir færre lensmannskontorer i Agder-byene. Dette vil føre til flere politipatruljer er ute og det blir mer tilstedeværelse fra politiet for å forebygge boliginnbrudd, slik at antall grove boliginnbrudd fortsetter å gå stabilt ned de neste årene.

Visepolitimester Arne Sundvoll er fornøyd med den nye politireformen Foto: Jon Kåsa