PST: Terrortrusselen i Norge redusert

De norske islamistmiljøene er svekket, men de er fortsatt den største terrortrusselen i Norge, og kommer fortsatt til å være det i 2018. Politiets Sikkerhetstjeneste mener likevel at det er russisk etterretning som kan gjøre mest skade.

FOTO: PST

Det var PST-sjef Benedicte Bjørnland som klokken 13.00. tirsdag presenterte den årlige sikkerhetsvurderingen sammen med landets justisminister, Sylvi Listhaug. Der kunne de meddele at ekstrem islamisme er den største trusselen mot Norge angående terror, men at det er etterretning fra Russland som kan gjøre mest skade.

          I trusselvurderingen tegner vi et bilde av terrortrusselen som redusert, men i andre europeiske land er den høy, sier Bjørnland

Videre forteller PST at selv om de norske islamistmiljøene er svekket var de fortsatt den største terrortrusselen i Norge og kommer fortsatt til å være det i 2018.

I tidsrommet mellom april og november i fjor meldte PST at det var sannsynlig at det ville bli utført terrorangrep mot Norge. Senere ble det nedjustert til angrep var mulig, men mindre sannsynlig.

Russisk spionasje fortsatt et tema.

Det ble også lagt frem at de russiske etterretningstjenestene potensielt kan være mest skadelig da fremmende stater vil prøve å rekruttere agenter og kilder i Norge. Fra før av vet vi at tre russiske etterretningstjenester opererer i Norge. GRU (den militære etterretningstjenesten), SVR (den sivile) og FSB (den interne).