Med teater stykket «Gråtende hender» vil teater Manu bidra til at vi ikke glemmer de døves skjebne under Hitlers makt. Teater Manu er det eneste teateret i Norge som spiller på tegnspråk.

REGISSØR: Bentein Baardson. (FOTO: Marielle A. Tøsse)

Skuespillerne ved Teater Manu, gjorde en formidabel fremføring av forestillingen «Gråtende hender». Dette er en forestilling om døve i Hitlers Tyskland. Forestillingen fremføres av døve på tegnspråk. Med en hundre prosent innlevelse og uttrykkelse av skuespillerne, er dette også en forestilling som passer for alle.

Denne gangen prøver Teater Manu noe nytt, de har satt opp det de kaller for et «doku-drama». De tar utgangspunkt i tiden før andre verdenskrig, da Hitler hadde kommet til makten og var i gang med å spre nazismens ideologi. Mindre kjent er det at også døve var en del av nazistenes utrenskingsplan. Nazistene mente at de som var blind eller døv skulle steriliseres, og fikk heller ikke lov til å gifte seg i Tyskland. Nazistene bestemte også hvilke barn som skulle få leve, om de hadde en sykdom eller funksjonshemming ble de henrettet.

Bentein Baardsons dramatisering bygger på historier de har fått høre direkte fra folk.

– Det viktigste er at historien blir fortalt videre til stadig nye generasjoner, det er viktig å vite at det har skjedd og hvordan det har skjedd, sier regissør Baardson.

FULLSATT SAL: Både døve og hørende fylte opp salen under forestillingen “Gråtende hender”. (FOTO: Marielle A. Tøsse)

De fant frem til menneskene på forskjellige måter, noen var venner av de døve. Det var flest ungarske mennesker som overlevde. Levetiden i konsentrasjonsleirene etter ankomst var ca. tre måneder. Den såkalte drapsmaskinen «Aktion T4» tok livet av over 70 000 tusen døve, blinde og funksjonshemmede. Her ble «livsudyktige» mennesker gasset i hjel.

Tegnspråk er et veldig talende språk, du kan også forstå det når du er hørende. «Gråtende hender» har også en stemmeskuespiller under forestillingen som leser høyt.