Det har lenge vært en sentral sak at det begås mye tyveri på sentre, Sandens er intet unntak. Det er en utfordring med tyveri mange steder. Senterleder Christina Omland forteller at Sandens har god sikkerhet, med vektere og overvåkningskameraer. De forskjellige butikkene på senteret har også ansvar for å være oppmerksomme på tyveri, likevel er noen frekke nok til å naske til seg saker og ting.

Det er uten tvil klær og kosmetikk det blir stjålet mest av.

– Det er mange forskjellige grunner til at folk stjeler. En grunn kan vær følelsen av å ha tilhørighet i en gjeng, at man har de rette merkene for å passe inn, sier Omland.

SENTERLEDER: Christina Omland mener Sandens har gode rutiner på å forebygge tyveri. (FOTO: Marielle A. Tøsse)

Det er vanskelig å si hvilke spesifikke dager det stjeles mest. – Det er stort sett etter skoletid, altså på ettermiddagen. Det vil ikke si at det bare er unge som stjeler, alle aldersgrupper går igjen. Det kommer også frem i rapporter at flere av butikkene har blitt flinkere til å anmelde og følge opp tyveri, forteller Omland.

Sandens ligger midt i Kristiansand sentrum, derfor kan det tenkes at det er her det skjer mest stjeling. Politiet har gitt tilbakemelding om at dette ikke er tilfellet, det er ikke mer tyveri her enn andre steder. Det er også vanskelig å vite om de får tatt de fleste, det finnes nok mørketall.

Butikktyveri er et stort problem i Norge. For å dekke dette tapet, er varene du kjøper blitt ca. 5-7% dyrere. Dette koster samfunnet dyrt, ikke bare i penger, men også triste skjebner som lett kunne vært unngått.

 

Forskjell på nasking og tyveri
Straffeloven av 2005 bruker begrepet mindre tyveri om det som den gamle straffeloven kalte naskeri. Forskjellen mellom mindre tyveri og tyveri defineres ut i fra verdien på det som er blitt stjålet. Grensen går på rundt 3000 kroner. I grensetilfellene er det politiet som definerer om lovbruddet er et tyveri eller et mindre tyveri. Dette vil avgjøre hvilken straff man kan få.