Fylkesmannen mener Helsevesenet brøt loven

  Etter et halvt års omfattende arbeid ble tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder lagt frem i dag.

  Der kommer det frem at både Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og den private barnevernsaktøren Næromsorg Sør har begått flere lovbrudd når det gjelder den 15 år gamle jenta som knivstakk en 17 åring på Sørlandssenteret i juni i fjor. Fylkesmannen mener jenta ikke fikk den hjelpen hun trengte.

   

  26.juni i fjor knivstakk en 15 år gamle jente under barnevernets omsorg Marie Skuland som hadde sommerjobb på Sørlandssenteret. Jenta var i enetiltak i regi av en privat barnevernsaktør, og hadde blitt flyttet 17 ganger det siste året. I forkant av drapet hadde hun truet med å hoppe fra flere broer. Nå har Fylkesmannen konkludert med at hun ikke fikk den hjelpen hun hadde krav på og at helsevesenet har brytet loven.

  Her er konklusjonen i Fylkesmannens tilsynsrapport:

  • Barnevernstjenesten i Kristiansand kommunehar ikke gitt jenta forsvarlige tjenester og har ikke latt 15-åringen medvirke på en forsvarlig måte.
  • Næromsorg Sør (NOS)har ikke gitt jenta forsvarlig omsorg og behandling og har ikke fulgt opp tvangsbruk slik rettighetsforskriften angir.
  • Sørlandet sykehushar ikke gjort en forsvarlig utredning av jentas helsetilstand og har ikke gitt henne en forsvarlig behandling.
  • Bufetat har levert forsvarlige tjenester og har ikke brutt loven, men får kritikk for at man ikke har fulgt interne rutiner for oppfølging av private barnevernsleverandører.
  • Selskapet Aleris har gitt forsvarlige tjenester, men Fylkesmannen påpeker at selskapet har forbedringspunkter.