Overraskende tall: færre sykler i Kristiansand

-Det er en tankevekker, sier Christen Egeland, sykkelkoordinator i Kristiansand kommune.

Sykkelkordinator i Kristiansand kommune, Christen Egeland synes det er pussig at de ikke viste om undersøkelsen før nå. foto: Christen Egeland

Sørnett skrev før helgen om færre syklister i Kristiansand og omegn.

Årlig gjennomfører vegvesenet en undersøkelse i Kristiansand og omegnskommunene. 600 tilfeldige mennesker blir spurt om bruken av vinterdekk, men utvalget spørres også om sine sykkelvaner. I 2017 var det 17 prosent som syklet hele året. Det har vært en gradvis økning de siste årene. Men samtidig viser tallene at andelen som aldri bruker sykkel øker. I 2010 var det 47 prosent som svarte at de aldri syklet. I 2017 har det gått opp til hele 61 prosent som ikke sykler. Denne undersøkelsen viser dermed at det er flere som sykler hele året, men færre folk som sykler generelt.

Egeland er overrasket over tallene i vegvesenets undersøkelse. Han var ikke klar over at den inneholder tall på sykkelbruk. Kommunen støtter seg på sin egen undersøkelse og Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RUV), og disse har tall som viser økning av sykkelbruk.

– Det er pussig. Jeg har ikke vist om den undersøkelsen de hadde, sier Egeland.

-Vi har et bra samarbeid med veivesenet, men her er det detaljer som glipper.

Egeland har tatt kontakt med Alf Inge Helle i vegvesenet og sier nå at de vil samarbeide enda bedre om sykkelbruken og sammenligne undersøkelsene årene fremover. Kommunen vil gå fra å ha undersøkelse hvert fjerde år til å ha en årlig undersøkelse.

-Vi kommer nok til å endre måten vi jobber på. Blant annet legge til spørsmål om hvorfor folk velger som de velger. Da kan vi finne ut mer eksakte svar som har stor betydning, sier Egeland.

Egeland legger ikke skjul på at dette er en tankevekker og noe som må gripes fatt i.

-Det er mange som sykler, men denne undersøkelsen viser utviklingen. Det er interessant at det går i feil retning.

-Jeg vet mye av det vi gjør i kommunen funker, med blant annet vitenskapelig forskning. Men jeg mener heller ikke at alt er galt i forhold til vegvesenet sine undersøkelser. Vi kommer ikke til å endre noe voldsomt kurs, men legge til flere spørsmål da vi kan finne ut hvorfor folk gjør som de gjør. Dette vil gjøre sykkeldelen enda bedre for oss og folket.

Her ser man en del av undersøkelsen som viser nedgangen i folk som aldri sykler. Undersøkelse av: Alf Inge Helle.