Fylkestinget bevilget 25 millioner kroner til kunstsilo

Sørnett er på plass under Vest-Agder fylkeskommunes fylkestingsmøte på Strand hotell i Grimstad. Der ble det vedtatt at kunstsiloen får de 25 millioner kronene de har bedt om.

For å se live tv-sending fra fylkestinget trykker du her.

 • 14.55 Det ble flertall for å bevilge 25 millioner kroner til kunstsiloen. Fylkestinget stiller som forutsetning at Kristiansand kommune tar på seg større andel av driftsutgivtene enn det som lå i avtalen. De 30 millionene fra Tangen øremerkes bygging av siloen.
 • 14.53 Forslaget til Askelsen og Høyre fikk flertall.
 • 14.52 Forslaget til Kleppe om en uavhengig granskning fra en ekstern aktør, ble falt.
 • 14.51 Det ble 21 for KrF sitt forslag mot 14 stemmer.
 • 14.50 Det ble 20 som stemte mot AP sin innstilling.
 • 14.47 Nå stemmes det.
Det er delte meninger om kunstsiloen. Foto: Håvard Sagen.
 • 14.32 Det blir en kort pause på 15 minutter.
 • 14.26 Det blir en liten oppklaring og oppsumering, etterfulgt av en liten pause før det går mot avstemning i fylkestinget.
 • 14.22 Sally Vennesland (H) sier de vil stille seg bak og fremme Tore Askildsen (KrF) sitt komprimissforslag.
 • 14.12 Vidar Kleppe (Demokratene) forteller at de ønsker kunst, men at de ikke ønsker kunst i siloen. -Vi ønsker kunst på vegger, sier Kleppe. Han foreslår å henge opp kunsten i andre eksisterende bygg i sentrum.
 • 14.10 Karin Hodne (AP) sier hun skal komme med noe hun har peiling på, skal komme med en faktaopplysning. Hun forteller at samarbeidsavtalen gjelder fra september 2016.
 • 14.01 SV ønsker et størst mulig flertall for kunstsiloen, selv om de er skeptiske til den foreslåtte finansieringen. SV vil gjøre mest mulig for å gjøre dette prosjektet til en suksess. – Det skal ikke være i tvil, SV er for kunstsiloen sier Morten Ekeland (SV)
 • 13.59 Bernander (H) svarer Eikeland med at han synes det er dårlig av FrP å beskylde Høyre for skjennepreken. Sier at Høyre kun har sagt de er lei seg over at mange har forsøkt å bryte ned prosjektet.
 • 13.57 Christian Eikeland (FrP) berømmer engasjerte innbyggere i Agder. Eikeland lurer på hvor samlingen skal plasseres om kommunen ikke godtar den, samt kostnadene for oppbevaring av den plassen. FrP beskylder Høyre for å ha gitt skjennepreken til engasjerte innbyggere.
 • 13.45 Steinar Bergstøl Andersen (FrP) sier de ikke vil prioritere kunst, men heller utdanning. – Elever sitter i brakker, sa er det greit å si vi ikke prioriterer kunst, sier Andersen.
 • 13.40 Øverland (AP) uttrykker mistillit til at SKMU skal klare å håndtere bruken av samlingen. Hun mener det er uklarheter i avtalen. – Bernander har ikke peiling på hvor mange verk det er snakk om, ei helle rom hvor mye verdien er på, sier hun.
 • 13.33 Kunst er av stor samfunnsmessig verdi, sier Sigrud Tufteland (H). Tangen-samlingen er den største i Norden. Hun sier at muligheten må gripes nå, for den kommer ikke igjen.
 • 13.28 Gunvor Bilrkelnd (SP) er skeptisk til lånefinansiering og til videre årlige utgifter.
 • 13.25 Kulturbygg har en helt ny måte å ivareta kulturtilbudet på, både for unge og eldre sier Birthe Simonsen (MDG). Hun trekker inn Kilden som eksempel.
 • 13.20 Kai Steffen Østensen (AP) er trygg på den han velger å stemme på når han velger å støtte Askildsen (KrF) sitt forslag. Han påpeker at siloen vil hjelpe å skape arbeidsplasser og tilskudd til kommunen. – Dette er en sak som engasjerer, som viser at kunst engasjerer, sier Østensen.
 • 13.14 Janne Nystøl (KrF) sier det er trist at politikerene er fremstilt i to båser av pressen; enten for eller mot kunstsiloen. Hun stiller også spørsmålstegn om dette kan kalles en gave når det har så sterke føringer.
 • 13.10 For at dette skal bli en suksess, må fylkesmannen spytte inn mer egenkapital, sier Stein Inge Dahn (V). Foreslår å bidra med 35 millioner i stede for 25 millioner.
 • 13.05 Stein Inge Dahn (V) sier at internt i venstre er det enighet om å satse på dette prosjektet. – Byutvikling og samfunnsverdi er viktig i Venstre, forteller Dahn.
 • 13.00 Dette prosjektet er krevende, fordi initativet kommer fra privat giver sier Rune André Frustøl (Krf)
Fra venstre: Tine Sundtoft, Terje Damman og Solfrid Mjåland. Foto: Håvard Sagen og Krister Kvinlaug.
 • 12.00 Det blir tatt en lunchpause på en times tid.
 • 11.56 Bernander svarer at verdien ligger i folket. Han svarer at det er vanskelig å definere er pris, men at det er en bred enighet om at samlingen er verdt flere hundretalls millioner.
 • 11.55 Kleppe (demokratene) utfordrer Bernander til å gi grunnlag for påstanden om malerienes verdi. Bernander påsto at maleriene hadde en verdi på 200 millioner kroner. – Dyreparken har Julius, kunstsiloen har ingen Julius, sier Kleppe.
 • 11.54 -Det er en gave til byen, sier Mathias Bernander (H). Han er lei seg for at debatten har eskalert seg i sosiale medier med påstander om løgn og korrupsjon.
 • 11:50 Sally Vennesla (H) ber om støtte for Høyres alternative forslag. Hun mener det er fylkestingets oppgave å drifte kulturtilbud. Hun sier det er invisteringer vi får mye igjen for.
 • 11.47 Fylkestinget i Aust-Agder har vedtatt å innvilge søknaden på 5 millioner til SKMU. Det ble vedtatt med 25 mot 10 stemmer, dette melder Fædrelandsvennen.
 • 11.40 Randi Øverland (AP) er svært kritisk til Tangens krav. Hun stiller også spørsmål om kunsten er så attraktiv og om folk faktisk vil ha dem. Hun mener SKMU må reddes fra å settes i så stor gjeld.
 • 11.35 Vidar Kleppe (Demokratene) er svært kritisk til bygging av kunstsilo, og vil ha en gransking fra en ekstern aktør.
 • 11.30 Saksordfører Karin Hodne (AP) forklarer i detalj avtalen mellom AKO Kunststiftelsen og SKMU. Hun legger frem forslag om at AKO Kunststiftelse bidrar med finansiering som svarer til leie av det arealet kunstsamlingen bruker. Forslaget er allerede vedtatt av fylkesutvalget.
 • 11.20 Mathias Bernander (Høyre) ble stemt som habil. Øverlands forslag om inhabilitet ble altså nedstemt.
 • 11.05 Startet behandlingen og begynte med habilitetsavklaringer.