Fylkestingene tar avgjørelsen om kunstsilo finansiering

    Vest-Agder fylkesting samles i dag for å diskutere nye vedtektsendringer i forhold finansieringen av kunstsiloen i Kristiansand. Den kontroversielle siloen kan nå risikere å bli lagt på is på ubestemt tid. Fylkestingene i begge Agderfylkene skal bestemme hvorpå de ønsker å endre den nåværende avtalen hvor fylkeskommunene gir kunstsiloen et tilskudd på 30 millioner kroner men. Følg fylkestingmøtet live i Sørnetts stream