Beredskapsøvelse i Risør

    I dag holdes det en øvelse for å teste beredskap under ekstremværsituasjoner. Øvelsen holdes i Risør kommune hvor rådmannen i Tvedestrand kommune skal dele erfaringer fra flommen høsten 2016. Dette opplyser NRK Sørlandet. Agder har tidligere blitt rammet av store flomproblemer, hvor ekstremværet har skapt store ødeleggelser.