Pasientens behov må prioriteres

  Mange deltidsstillinger i omsorgsyrker går utover pasienter. Jonathan Nielsen var selv pasient, da han måtte amputere armen. Han mener at minst mulig utskiftning av sykepleiere gir trygghet.

  Bare 43,2 prosent av sykepleierstillingene i Kristiansand kommune er tilnærmet fulltid. Dette går ikke bare utover sykepleierene, men også pasientene blir påvirket.

  – En ser jo det ville vært en kjempefordel for pasienten å ha fast sykepleier, en ville ha sluppet å fortelle sykehistorien sin dag etter dag og om igjen. Den ville blitt trygg på den sykepleieren som kommer. Oppfølgingen ville blitt mye bedre, tror Andrea Winther Håland, sykepleier på Valhalla omsorgssenter.

  Håland er en av mange som må ha flere deltidsstillinger.  Å jobbe i en hundre prosent stilling er jo normalt i alle andre yrker, sier Magrethe Dølbakken, foretakstillitsvalgt i Sørlandet Sykehus HF. Les mer om saken her.

  Tallene viser at andelen som er i 80 prosent stilling eller mer synker

  Journalistutdanningen ved NLA har i samarbeid med Fædrelandsvennen samlet PAI-lister (Personal Administrativt Informasjonssystem – PAI ) for norske kommuner. Kristiansand kommune hadde i 2017, 9717 stillinger som til sammen utgjør 6071 fulle stillinger
  • Disse stillingene er fordelt på 9695 personer, med en gjennomsnittlig stillingsbrøk på 62,6%
  • Kvinner har en gjennomsnittlig stillingsbrøk på 61,5%, mens menn har 66,2%
  • Bare 42% av stillingene var på 80% eller mer
  • De mest utsatte yrkesgruppene er sykepleiere, hjelpepleiere og fagarbeidere, og andelen som er i 80% stilling eller mer synker
  Andel i 80% stilling eller mer i Kristiansand kommune
  2016 2017 Antall stillinger per 31. des 2017
  Sykepleier 44,4% 43,2% 632
  Hjelpepleier 27,1% 26,5 % 692
  Fagarbeider 33,2% 32,8% 1461