Økning av rusmidler i Kristiansand

I løpet av de siste årene har det vært en økning på forskjellige typer russtoffer i Kristiansand. Blant disse finner vi heroin, MDMA og ecstasy. Narkotikastatistikken fra 2017 viser at det er betydelige større mengder MDMA som har blitt beslaglagt rundt om i hele landet siden stoffet sist hadde sin popularitetstopp på begynnelsen av 2000-tallet. Siden 2013 til 2017 har antall beslagleggelser blitt tredoblet.

Foto: Kripos
MDMA og krystall.
Foto: Kripos

– De vanligste av de illegale rusmidlene som blir brukt i Kristiansand er cannabis, i tillegg har Kristiansand også sett mye til amfetamin. I løpet av de siste to årene har byen også sett en økning på heroin, sier rådgiver i forebyggingsteamet i Kristiansand kommune, Benny Klokkervold.

Lettere tilgang

Klokkervold spekulerer på at økning av heroin skyldes lettere tilgang de siste årene. Det har vært perioder der det ikke har vært mulig å få tak i heroin i Kristiansand, men så har tilgangen økt på et tidspunkt.

– Det var vel egentlig ikke noe problem, man visste jo om folk som solgte litt mildere stoffer som for eksempel hasj eller marijuhana, så det var jo gjennom sånne type folk at man fant frem til de andre stoffene, sier en bruker av MDMA og ecstasy som velger å forholde seg anonym.

Tollvesenet har også merket en økning av beslagleggelse i forhold til heroin. Beslagstatistikken til Tollvesenet er preget av at det enkelte år er store beslag som gir et stort utslag på selve statistikken.

– Antall beslaglegging av disse russtoffene går kun oppover med årene. I 2017 beslagla vi i Tollvesenet 2990g med ecstasy og MDMA. Det samme året beslagla vi 26 kilo heroin mens i 2016 beslagla vi kun åtte kilo, sier underdirektør for kontroll og regelverk seksjonen i Tollevesenet, Britt Hilde Øiseth.

Forebygging

Informasjons- og forebyggingsteamet i Kristiansand kommune består av rådgivere med pedagogisk og rusfaglig bakgrunn. Benny Klokkervold forteller at de har mange forskjellige metoder for å hindre den kontinuerlige økningen av rusmidler i byen. En av disse metodene er at teamet drar på foreldremøter for å snakke med foreldrene til ungdommer direkte.

– Det handler om å tilby hjelp istedenfor straff til rusmisbrukere. Hvis du er en av de som kun bruker MDMA og ecstasy på fester, har du kanskje ikke bruk for noe type behandling, sier Klokkervold.

Vår anonyme kilde som har brukt MDMA og ecstasy ved flere tilfeller mener at å straffe brukerne ikke er den rette veien å gå.

– Hvis det er noen som misbruker disse type russtoffer og har problemer med det, er det heller bedre å hjelpe dem enn å låse dem inne, sier vår anonyme kilde.