Psykisk helse bør forebygges i barnehagen

Den ferske forfatteren Jan Kristoffer Dahl mener forebyggingen av psykiske helseproblemer bør begynne allerede i barnehagen. Han ble mobbet av medelever og lærere, og han stod uten studiekompetanse. Livet så håpløst ut.